Φόρμα Παραγγελίας για Αγγινάρες και Λεμόνια 3ος/18

Η Ομάδα Παράκαμψης Μεσαζόντων του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου δεν δέχεται άλλες παραγγελίες για Αγγινάρες και Λεμόνια λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης ποσότητας.

Ημέρα παραλαβής των παραγγελιών μας: Σάββατο 17/03/2018. και ώρες 10:30 π.μ. με 13:30 μ.μ. στο πάρκινγκ του Εμπορικού στις Αλυκές.

Ευχαριστούμε πολύ!