ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ. ΚΟΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Φύλλο
Ηλικία
Επάγγελμα
Your answer
Τόπος εργασίας
Άν άλλος Δήμος συμπληρώστε ποιος παρακάτω
Your answer
Διεύθυνση κατοικίας
Your answer
1.Πώς σας επηρεάζει προσωπικά (από άποψη ποιότητας ζωής, καθημερινότητας, περιβάλλοντος κλπ.) η ύπαρξη του πρώην Αεροδρομίου σε επαφή με τον Δήμο Αλίμου έτσι όπως έχει παραμένει σήμερα μετά τη διακοπή λειτουργίας του ;
Αν θέλετε, αιτιολογείστε συνοπτικά την πιο πάνω αξιολόγηση
Your answer
2. Πώς επηρεάζει κατά την άποψή σας το Δήμο Αλίμου συνολικά η ύπαρξη του πρώην Αεροδρομίου έτσι όπως έχει παραμένει σήμερα μετά τη διακοπή λειτουργίας του, από τις εξής απόψεις (αν δεν έχετε γνώμη, αφήστε κενό)
Οικονομική ανάπτυξη
Πολύ θετικά
Μάλλον θετικά
Δεν τον Επηρεάζει
Μάλλον αρνητικά
Πολύ αρνητικά
Οικονομική ανάπτυξη
Κοινωνική συνοχή, κοινωνικά προβλήματα
Περιβάλλον, ρύπανση, δημιουργία οχλήσεων
Κυκλοφορία, στάθμευση
Ελκυστικότητα του Αλίμου για τους κατοίκους
Ελκυστικότητα του Αλίμου για επισκέπτες, τουρίστες κλπ.
Αν θέλετε, αιτιολογείστε συνοπτικά την πιο πάνω αξιολόγηση
Your answer
3.Πώς αξιολογείτε τη σημερινή κατάσταση στο Δήμο Αλίμου (ανεξάρτητα από την επίδραση του πρώην Αεροδρομίου όπως είναι σήμερα) από τις εξής απόψεις (αν δεν έχετε γνώμη αφήστε κενό)
Πολύ θετικά
Μάλλον θετικά
Δεν τον επηρεάζει
Μάλλον αρνητικά
Πολύ αρνητικά
Υποδομές κοινωνικής πρόνοιας (νηπιαγωγεία, ΚΑΠΗ, κλπ.)
Νοσοκομεία και άλλες υποδομές υγείας …
Υποδομές εκπαίδευσης (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια)
Ερευνητικά κέντρα, υποδομές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
Θέατρα, κινηματογράφους
Άλλες πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
Καταστήματα λιανικού εμπορίου για μη καθημερινά είδη
Ξενοδοχεία, εστιατόρια και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις
Υπαρξη χώρων πρασίνου σχετικά μεγάλου μεγέθους
Ευκολία στάθμευσης
Κυκλοφοριακές συνθήκες μέσα στο Δήμο
Ρύπανση του αέρα
Καθαριότητα της πόλης
Ηχορύπανση από κυκλοφορία
Ηχορύπανση από κέντρα διασκέδασης
Υπαρξη χρήσεων και δραστηριοτήτων που δημιουργούν οχλήσεις
Ύπαρξη πεζοδρόμων
Ικανοποιητική λειτουργία πεζοδρόμων και πλατειών
Δυνατότητες κίνησης με ποδήλατο
Ρυμοτομία
Αισθητική των κτηρίων, ενδιαφέροντα κτήρια
Ευκολία εξεύρεσης κατοικίας ικανοποιητι-κής από άποψη ποιότητας
Ευκολία εξεύρεσης κατοικίας με αποδεκτό κόστος (ενοικίου ή αγοράς)
Ευκολία εξεύρεσης εργασίας (μέσα στα όρια του Δήμου ή στους γειτονικούς)
Υπαρξη σημαντικών επιχειρήσεων σε δυναμικούς οικονομικούς κλάδους
4. Έχετε ενημερωθεί για το τι πρόκειται να γίνει στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου ;
5. Εάν ΝΑΙ από πού έχετε ενημερωθεί ;
6.Πιστεύετε ότι θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους στους χώρους που προβλέπεται να δημιουργηθούν στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού με την αξιοποίησή του ;
7.(α) Γνωρίζετε ποιες από τις παρακάτω χρήσεις και λειτουργίες, καθώς και λοιπά χαρακτηριστικά, θα υπάρχουν στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού με την αξιοποίησή του; (β) Συμφωνείται να υπάρχουν οι παρακάτω χρήσεις και λοιπά χαρακτηριστικά;
Εμπορικά κέντρα και καταστήματα
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Κτήρια γραφείων και διοίκησης
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Βιομηχανίες-βιοτεχνίες
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Ενυδρείο
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Ξενοδοχεία
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Συνεδριακοί χώροι
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Καζίνο
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Εστιατόρια-Αναψυκτήρια
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Θέατρα-Κινηματογράφοι
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Σχολεία
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Άλλες κοινωνικές υποδομές
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Πολύ μεγάλο πάρκο πρασίνου (μητροπολιτικό)
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Αλλοι χώροι πρασίνου
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Οργανωμένοι χώροι στάθμευσης
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Μερικά πολύ υψηλά κτήρια με χαρακτηριστική μορφή
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι
Ναι
Οχι
Γνωρίζω
Άλλες χρήσεις και δραστηριότητες που γνωρίζω
Your answer
Άλλες χρήσεις και δραστηριότητες που θα ήθελα
Your answer
8.Υπάρχουν στοιχεία (πχ. κτήρια, χρήσεις, κατασκευές) ή άλλα χαρακτηριστικά στην έκταση του πρώην Αεροδρομίου όπως είναι σήμερα που θα θέλατε να απομακρυνθούν;
Your answer
9.Πιστεύετε ότι η αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού θα επηρεάσει και με ποιο τρόπο (αν δεν έχετε γνώμη αφήστε κενό)
Πολύ θετικά
Μάλλον θετικά
Δεν τον επηρεάζει
Μάλλον αρνητικά
Πολύ αρνητικά
τη γειτονιά μου
το Δήμο Αλίμου
όλες τις γειτονικές περιοχές (Αργυρού-πολης, Ελληνικού, Γλυφάδας, Αλίμου)
την πόλη της Αθήνας
την Περιφέρεια Αττικής
το σύνολο της χώρας
10. Πως πιστεύετε ότι θα επηρεαστείτε από τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού (είτε άμεσα, μέσω της χρησιμοποίησής τους, είτε έμμεσα λόγω των γενικότερων συνεπειών τους) σε σχέση με τα πιο κάτω (αν δεν έχετε γνώμη αφήστε κενό):
Πολύ θετικά
Μάλλον θετικά
Δεν τον επηρεάζει
Μάλλον αρνητικά
Πολύ αρνητικά
Δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας
Κοινωνικές υποδομές (πρόνοια, υγεία κλπ.)
Δυνατότητες εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου
Θέατρα, κινηματογράφους
Άλλες πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες
Πολυκαταστήματα
Άλλα καταστήματα λιανικού εμπορίου για μη καθημερινά είδη
Εστιατόρια και κέντρα αναψυχής
Καζίνο
Το πολύ μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο πρασίνου
Άλλους χώρους πρασίνου
Ρύπανση του αέρα
Απομάκρυνση υπαρχουσών σήμερα χρήσεων και στοιχείων που ενοχλούν
Νέες χρήσεις και στοιχεία που θα ενοχλούν
Τιμές της γης μέσα στον Άλιμο
Κυκλοφοριακές συνθήκες μέσα στον Άλιμο
Δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου μέσω πεζοδρόμων
Δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου με ποδήλατο
Αισθητική των κτηρίων, ενδιαφέροντα κτήρια
Ύπαρξη μερικών πολύ ψηλών και αναγνωρίσιμων αρχιτεκτονικά κτηρίων
Ευκολία εξεύρεσης κατοικίας ικανοποιητι-κής από άποψη ποιότητας
Ευκολία εξεύρεσης κατοικίας με αποδεκτό κόστος (ενοικίου ή αγοράς)
Ευκολία εξεύρεσης εργασίας (μέσα στα όρια του Δήμου ή στους γειτονικούς)
Ύπαρξη σημαντικών επιχειρήσεων σε δυναμικούς οικονομικούς κλάδους
Νέες κατηγορίες του πληθυσμού που θα εγκατασταθούν στο πρώην Αεροδρόμιο
Αίσθημα ασφάλειας
11.Συνολικά κρίνοντας, πως πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί η καθημερινότητά σας προσωπικά από τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού ;
12.Συνολικά κρίνοντας, πως πιστεύετε ότι η λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού θα επηρεάσει τις εγκατεστημένες εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες στο Δήμο Αλίμου;
13.Τί θεωρείτε ότι λείπει σήμερα από το Δήμο Αλίμου και θα μπορούσε να γίνει μέσα στο χώρο του πρώην Αεροδρομίου ;
Your answer
Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms