Darmowa Konsultacja
Proponujemy wypełnić darmowi test, który pomoże Ci sprawdzić w jakiej kondycji znajduje się Twoja firma - całkowicie gratis.

Poniżej znajdziesz 25 pytań które pokażą Tobie i nam najsilniejsze i najsłabsze obszary Twojej organizacji.

Po wypełnieniu testu zobaczysz ogólny wynik plasujący Twoją organizację w jednym z przedziałów punktowych.

Dodatkowo, konsultant krótko omówi wynik testu i prześle na wskazany adres email ogólne wnioski. Jeżeli wolisz bezpośredni kontakt, możesz dodatkowo podać numer telefony po wypełnieniu testu.

Znasz swoją firmę najlepiej, więc odpowiedzi zajmą Ci tylko chwilę.

https://praktykabiznesu.pl/ 

Przesłanie danych osobowych za pośrednictwem formularzy jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Wszelkie dane osobowe przesyłane za pośrednictwem formularzy są administrowane i przetwarzane przez Praktyka Biznesu Radosław Martyniuk i nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji wynikających z innych przepisów prawa. Dane służą wyłącznie w celu nawiązania współpracy i/lub przesłaniu zamówionych informacji lub materiałów. Przetwarzanie danych ustanie w terminie do 3 miesięcy od daty ustania powodu przetwarzania lub na żądanie uprawnionego podmiotu, o ile pozostałe przepisy prawa nie stanowią inaczej. Uprawnione podmioty mają prawo do wglądu, żądania korekty, a także usunięcia danych osobowych.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Czy wszyscy w organizacji wiedzą czym się ona zajmuje i jak działa? *
1 point
Czy pracownicy mają jasno określone zadania? *
1 point
Czy pracownicy mogą gdzieś sprawdzić kto i jak ma wykonać dane zadanie (np. handbook, instrukcje itp.)? *
1 point
Czy nowi pracownicy przechodzą ustrukturyzowane szkolenie z zadań, które będą wykonywać? *
1 point
Czy pracownicy przechodzą okresową ocenę (np. kwartalną, roczną)? *
1 point
Czy organizacja posiada strategiczny plan rozwoju (np. w formie opisowej, jak ma wyglądać za kilka, kilkanaście lat, czym ma się zajmować, na jakich rynkach funkcjonować itd)? *
1 point
Czy jest tworzony kilkuletni plan finansowy zawierający oczekiwane poziomy głównych pozycji jak np. poziom obrotu, poziom zadłużenia, ważniejsze inwestycje? *
1 point
Czy jest tworzony szczegółowy budżet roczny? *
1 point
Czy wyniki finansowe poprzednich okresów są szczegółowo analizowane pod kątem utrzymania nowych źródeł przychodów oraz ograniczenia pojawiających się kosztów? *
1 point
Czy jest utrzymywana rezerwa finansowa umożliwiająca działanie w okresach spowolnienia (np. zmniejszonych przychodów przez 6 miesięcy) *
1 point
Czy krytyczne systemy informatyczne są odpowiednio zabezpieczone na wypadek poważnej awarii (m.in. kopie zapasowe przechowywane poza siedzibą; zapasowy serwer itd.)? *
1 point
Czy są plany na wypadek awarii kluczowego środka trwałego (zależnie od branży, może to być maszyna produkcyjna, komputer, lokal itd)? *
1 point
Czy kluczowy personel (nie chodzi tutaj o najlepiej opłacany, ale osoby na pojedynczych stanowiskach, przez które przechodzi większość istotnych procesów, np koordynator logistyki lub główny inżynier) ma odpowiednie zastępstwa, na wypadek nagłej, długotrwałej nieobecności, gwarantujące w miarę normalne funkcjonowanie organizacji? *
1 point
Czy istnieją procesy, co do których szczegółową wiedzę ma tylko jedna osoba? *
1 point
Czy możliwa jest sytuacja rotacji istotnej części pracowników w krótkim czasie? *
1 point
Czy w organizacji jest promowane i nagradzane proponowanie innowacji (produktowych, procesowych itd.)? *
1 point
Czy procesy w organizacji są analizowane pod kątem kosztoefektywności (np. w celu porównania ich kosztu z podobną usługą w outsourcingu)? *
1 point
Czy organizacja poszukuje aktywnie na zewnątrz innowacji dotyczących jej obszarów działalności i testuje je w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań? *
1 point
Czy pracownicy przechodzą cykliczne szkolenia, webinary, kursy itp. z obszarów kluczowych dla poprawnego funkcjonowania organizacji (np. sytuacji rynkowej, nowych produktach w branży, zmianach legislacyjnych itp.)? *
1 point
Czy działalność organizacji jest cyklicznie analizowana pod kątem zmian prawnych, podatkowych itp.? *
1 point
Czy są wdrożone procedury przeciwdziałania korupcji (tak pracowników, jak i w wykonaniu pracowników)? *
1 point
Czy system wynagradzania pracowników nie promuje zachowań nieetycznych (np. “pompowanie” sprzedaży na koniec roku, do której są wystawiane korekty w kolejnym, w celu uzyskania bonusu za realizację planu sprzedaży)? *
1 point
Czy w organizacji są wprowadzone zasady bezpieczeństwa tak fizycznego, jak i wirtualnego (np. zasada czystego biurka, ograniczonego dostępu do ważnych dokumentów, zakaz instalacji oprogramowania o nieznanym pochodzeniu itp.)? *
1 point
Czy wprowadzone zasady w zakresie bezpieczeństwa i dobrych praktyk są okresowo weryfikowane pod kątem ich przestrzegania? *
1 point
Czy ściągalność należności jest monitorowana i analizowana? *
1 point
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy