Darmowa Konsultacja
Proponujemy wypełnić darmowi test, który pomoże Ci sprawdzić w jakiej kondycji znajduje się Twoja firma - całkowicie gratis.

Poniżej znajdziesz 25 pytań które pokażą Tobie i nam najsilniejsze i najsłabsze obszary Twojej organizacji.

Po wypełnieniu testu zobaczysz ogólny wynik plasujący Twoją organizację w jednym z przedziałów punktowych.

Dodatkowo, konsultant krótko omówi wynik testu i prześle na wskazany adres email ogólne wnioski. Jeżeli wolisz bezpośredni kontakt, możesz dodatkowo podać numer telefony po wypełnieniu testu.

Znasz swoją firmę najlepiej, więc odpowiedzi zajmą Ci tylko chwilę.

Przesłanie danych osobowych za pośrednictwem formularzy jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Wszelkie dane osobowe przesyłane za pośrednictwem formularzy są administrowane i przetwarzane przez Praktyka Biznesu Radosław Martyniuk i nie są udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji wynikających z innych przepisów prawa. Dane służą wyłącznie w celu nawiązania współpracy i/lub przesłaniu zamówionych informacji lub materiałów. Przetwarzanie danych ustanie w terminie do 3 miesięcy od daty ustania powodu przetwarzania lub na żądanie uprawnionego podmiotu, o ile pozostałe przepisy prawa nie stanowią inaczej. Uprawnione podmioty mają prawo do wglądu, żądania korekty, a także usunięcia danych osobowych.
Email address *
Czy wszyscy w organizacji wiedzą czym się ona zajmuje i jak działa? *
1 point
Czy pracownicy mają jasno określone zadania? *
1 point
Czy pracownicy mogą gdzieś sprawdzić kto i jak ma wykonać dane zadanie (np. handbook, instrukcje itp.)? *
1 point
Czy nowi pracownicy przechodzą ustrukturyzowane szkolenie z zadań, które będą wykonywać? *
1 point
Czy pracownicy przechodzą okresową ocenę (np. kwartalną, roczną)? *
1 point
Czy organizacja posiada strategiczny plan rozwoju (np. w formie opisowej, jak ma wyglądać za kilka, kilkanaście lat, czym ma się zajmować, na jakich rynkach funkcjonować itd)? *
1 point
Czy jest tworzony kilkuletni plan finansowy zawierający oczekiwane poziomy głównych pozycji jak np. poziom obrotu, poziom zadłużenia, ważniejsze inwestycje? *
1 point
Czy jest tworzony szczegółowy budżet roczny? *
1 point
Czy wyniki finansowe poprzednich okresów są szczegółowo analizowane pod kątem utrzymania nowych źródeł przychodów oraz ograniczenia pojawiających się kosztów? *
1 point
Czy jest utrzymywana rezerwa finansowa umożliwiająca działanie w okresach spowolnienia (np. zmniejszonych przychodów przez 6 miesięcy) *
1 point
Czy krytyczne systemy informatyczne są odpowiednio zabezpieczone na wypadek poważnej awarii (m.in. kopie zapasowe przechowywane poza siedzibą; zapasowy serwer itd.)? *
1 point
Czy są plany na wypadek awarii kluczowego środka trwałego (zależnie od branży, może to być maszyna produkcyjna, komputer, lokal itd)? *
1 point
Czy kluczowy personel (nie chodzi tutaj o najlepiej opłacany, ale osoby na pojedynczych stanowiskach, przez które przechodzi większość istotnych procesów, np koordynator logistyki lub główny inżynier) ma odpowiednie zastępstwa, na wypadek nagłej, długotrwałej nieobecności, gwarantujące w miarę normalne funkcjonowanie organizacji? *
1 point
Czy istnieją procesy, co do których szczegółową wiedzę ma tylko jedna osoba? *
1 point
Czy możliwa jest sytuacja rotacji istotnej części pracowników w krótkim czasie? *
1 point
Czy w organizacji jest promowane i nagradzane proponowanie innowacji (produktowych, procesowych itd.)? *
1 point
Czy procesy w organizacji są analizowane pod kątem kosztoefektywności (np. w celu porównania ich kosztu z podobną usługą w outsourcingu)? *
1 point
Czy organizacja poszukuje aktywnie na zewnątrz innowacji dotyczących jej obszarów działalności i testuje je w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań? *
1 point
Czy pracownicy przechodzą cykliczne szkolenia, webinary, kursy itp. z obszarów kluczowych dla poprawnego funkcjonowania organizacji (np. sytuacji rynkowej, nowych produktach w branży, zmianach legislacyjnych itp.)? *
1 point
Czy działalność organizacji jest cyklicznie analizowana pod kątem zmian prawnych, podatkowych itp.? *
1 point
Czy są wdrożone procedury przeciwdziałania korupcji (tak pracowników, jak i w wykonaniu pracowników)? *
1 point
Czy system wynagradzania pracowników nie promuje zachowań nieetycznych (np. “pompowanie” sprzedaży na koniec roku, do której są wystawiane korekty w kolejnym, w celu uzyskania bonusu za realizację planu sprzedaży)? *
1 point
Czy w organizacji są wprowadzone zasady bezpieczeństwa tak fizycznego, jak i wirtualnego (np. zasada czystego biurka, ograniczonego dostępu do ważnych dokumentów, zakaz instalacji oprogramowania o nieznanym pochodzeniu itp.)? *
1 point
Czy wprowadzone zasady w zakresie bezpieczeństwa i dobrych praktyk są okresowo weryfikowane pod kątem ich przestrzegania? *
1 point
Czy ściągalność należności jest monitorowana i analizowana? *
1 point
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy