LEGATO 2017

Ďakujeme, že sa zaujímate o dirigentský kurz Legato 2017.
Prihlasovanie na kurz bolo uzatvorené.

Ďakujeme!

Národné osvetové centrum