Haljala valla arengukava küsitlus
31. juulini ootame arvamusi ning ettepanekuid, mida peaks Haljala vallas tegema, et meie elu- ja töökeskkond muutuks paremaks.
Selle jaoks oleme koostanud küsitluse, mille käigus kogutud andmeid kasutame vaid Haljala valla arengukava koostamisel analüütilistel eesmärkidel.
Küsitlust saab täita ka pabersedelil Võsu vallamajas, Haljala teenuskeskuses.
Kõikide küsitlusele vastajate vahel loosime välja auhindu.
Palun andke oma panus valla arengukava koostamisse!
1. Kuivõrd olete rahul Haljala valla elukeskkonnaga? *
2. Kuivõrd olete rahul Haljala valla töö- või õpikeskkonnaga? *
3. Mis on Teie arvates suurimaks probleemiks Haljala vallas, mis tuleks kohe lahendada? *
Teie vastus
4. Mida uut võiks Haljala valda luua või teha? *
Teie vastus
5. Kui soovite iga nädal infot vallas toimuva kohta saada oma e-postile, siis jätke palun oma aadress. *
Teie vastus
6. Millises külas/asulas elate? *
Teie vastus
7. Kas olete valda sisseregistreeritud püsielanik? *
Kui vastasite EI, siis mis põhjusel
Teie vastus
8. Sugu: *
9. Vastaja vanus *
Teie vastus
10. Vastaja kontakt (nimi, telefon) loosis osalemiseks. Andmete esitamine on vabatahtlik. Kontaktandmeid kasutatakse vaid auhindade loosimises.
Teie vastus
Saada ära
Ärge saatke paroole kunagi Google'i vormide kaudu.
Google pole seda sisu loonud ega heaks kiitnud. Väärkasutusest teatamine - Teenusetingimused