Inventarul actiunilor mobbizante - H. Leymann
Va prezentam mai jos un inventar al celor mai frecvente comportamente de hartuire la locul de munca.
Daca v-ati confruntat pe o perioada de minim 3-6 luni cu oricare dintre situatiile descrise, va rugam sa bifati astfel:
ʘ In prima coloana bifati situatiile in care v-ati aflat in ipostaza de victima;
ʘ In a doua coloana bifati situatiile la care ati asistat ca martor;
ʘ In a treia coloana bifati daca ambele situatii sunt valabile;
ʘ In a patra coloana bifati daca nicio situatie nu e valabila.
A. ACŢIUNI VIZÂND ATACUL LA PERSOANĂ SAU ÎMPIEDICAREA VICTIMEI DE A SE EXPRIMA:
Victima
Martor
Ambele
Niciuna
1. Superiorii ierarhici îi refuză victimei posibilitatea de a se exprima
2. Victima este constant întreruptă când vorbeşte
3. Colegii împiedică victima să se exprime
4. Colegii ţipă, jignesc victima
5. Este criticată munca victimei
6. Este criticată viaţa privată a victimei
7. Victima este terorizată prin apeluri telefonice
8. Victima este ameninţată verbal
9. Ameninţarea victimei în scris
10. Refuzarea contactului cu victima
11. Ignorarea prezenţei victimei
Clear selection
B. ACŢIUNI VIZÂND IZOLAREA SISTEMATICĂ A VICTIMEI:
Victima
Martor
Ambele
Niciuna
12. Nu se vorbeşte (aproape) niciodată cu victima
13. Victima nu este lăsată să se adreseze altei persoane
14. Victimei i se atribuie (in mod nejustificat un alt post/birou în care să-și desfășoare activitatea) care o îndepărtează şi izolează de colegi
15. Li se interzice colegilor să vorbească cu victima
16. Se neagă prezenţa fizică a victimei
Clear selection
C. ACŢIUNI CE PRESUPUN DESCONSIDERAREA VICTIMEI ÎN FAŢA COLEGILOR ȘI ATACUL REPUTAȚIEI:
Victima
Martor
Ambele
Niciuna
17. Victima este vorbită de rău sau calomniată
18. Se lansează zvonuri la adresa victimei
19. Victima este ridiculizată
20. Se pretinde că victima este bolnavă mintal
21. Victima este constrânsă să se prezinte la un examen psihiatric
22. Se inventează o infirmitate a victimei
Clear selection
Victima
Martor
Ambele
Niciuna
23. Se imită acţiunile, gesturile, vocea victimei pentru a o ridiculiza mai bine
24. Sunt atacate convingerile politice sau credinţele religioase ale victimei
25. Se glumeşte pe seama vieţii private a victimei
26. Se glumeşte pe seama originii sau naţionalităţii ei
27. Victima este obligată să accepte activităţi umilitoare
28. Notarea (evaluarea) inechitabilă şi în termeni rău intenţionaţi a muncii victimei
29. Deciziile victimei sunt puse sub semnul întrebării sau contestate
30. Agresarea victimei în termeni obsceni sau insultători
31. Hărţuirea sexuală a victimei (prin gesturi sau propuneri)
Clear selection
D. ACŢIUNI CE PRESUPUN DISCREDITAREA PROFESIONALĂ A VICTIMEI:
Victima
Martor
Ambele
Niciuna
32. Nu i se atribuie sarcini de realizat
33. Privarea victimei de orice ocupaţie şi vegherea pentru ca victima să nu-şi găsească singură vreo ocupaţie
34. Acordarea de activităţi inferioare competenţelor
35. Încredinţarea unor sarcini inutile sau absurde
36. Atribuirea în permanenţă a unor sarcini noi
37. Impunerea executării unor saricini umilitoare
38. Încredinţarea unor sarcini superioare calificării, în scopul discreditării victimei
Clear selection
E. ACŢIUNI CARE VIZEAZĂ COMPROMITEREA SĂNĂTĂŢII VICTIMEI:
Victima
Martor
Ambele
Niciuna
39. Încredinţarea unor sarcini periculoase şi nocive pentru sănătate
40. Ameninţarea cu violenţe fizice
41. Agresarea fizică a victimei, fără gravitate, cu titlu de avertisment
42. Agresarea fizică gravă, fără reţineri
43. I se provoacă intenţionat victimei cheltuieli, cu intenţia de a-i produce prejudicii
44. Provocarea de neplăceri la locul de muncă
45. Agresarea sexuală a victimei
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.