แบบสำรวจเพื่อการวินิจฉัยองค์กร โรงพยาบาลขุขันธ์
วันที่สำรวจ วันที่ 17-30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
ข้อมูลส่วนบุคคลและพื้นที่ปฏิบัติงาน / หน่วยงานของผู้ตอบแบบสำรวจ
คำชี้แจ้ง : .ให้ทำเครื่องหมาย ตามความจริงให้ครบทุกข้อ
เพศ *
ปี พ.ศ. เกิด ของท่าน *
ระดับ การศึกษาสูงสุดของท่าน *
สถานภาพสมรสของท่าน *
จำนวนผู้อยู่ภายใต้อุปการะ/จำนวนบุตร-หลาน/จำนวนคนที่ท่านต้องส่งเสียเลี้ยงดู *
ท่านทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้มานานเท่าไร *
ท่านเป็นบุคลากรนี้อยู่ในประเภทการจ้างแบบใด *
ในตำแหน่งงานของท่าน ท่านมีปฏิสัมพันธ์หรือสมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยหรือไม่ *
ตำแหน่งงาน *
ท่านทำงานในสาขาหรือวิชาชีพนี้มานานเท่าไร *
พื้นที่ปฏิบัติงาน/หน่วยงานหลัก ของท่าน *
ท่านทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปัจจุบันมานานเท่าไร *
ท่านทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ *
ท่านได้เลื่อนระดับ /ตำแหน่งครั้งล่าสุดเมื่อ ไร *
สถานภาพทางเศรษฐกิจ/การเงินในปัจจุบัน ของท่านเป็นอย่างไร *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms