Zápis Kin-ball Hradec Králové 2020/2021 – GDPR
Přihláška do oddílu kin-ballu v klubu Kin-ball Hradec Králové.

Poplatek za pololetí je 1000 ,- Kč. Platby, prosím, zasílejte na účet: 2501509234/2010.

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost části věnované GDPR na konci. V případě dotazů pište na kinballhradeckralove@gmail.com.

V prvním bodě vyplňte e-mailovou adresu zákonného zástupce, se kterým můžeme v rámci klubových záležitostí komunikovat. Na tuto adresu také přijde potvrzení a souhrn zadaných údajů. Děkujeme!
Email *
Osobní údaje člena klubu
Příjmení *
Jméno *
Datum narození *
Rodné číslo *
Adresa – trvalé bydliště *
E-mail *
Telefonní číslo *
Kontakt na zákonného zástupce
Členové starší 18 let nechť do povinných kolonek napíšou třeba "0".
Jméno a příjmení *
Telefonní číslo *
Přání/připomínky/náměty
GDPR – informace a souhlas se zpracováním osobních údajů
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu Kin-Ball Pardubice
(dále jen „Správce“),

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1) jméno a příjmení,
2) datum narození,
3) adresu místa pobytu,
4) u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a pro účely žádostí o dotace.

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

1) Českému svazu kin-ballu, z. s.,
2) příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

a to za účelem

1) vedení evidence členské základny,
2) identifikace na soutěžích,
3) žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

__________________________________________________

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje

1) fotografie,
2) videa,
3) zvukové záznamy,
4) sportovní výsledky

za účelem

1) marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
2) prezentace na webu,
3) prezentace na sociálních sítích (Facebook, Instagram),
4) prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1) telefonní číslo,
2) telefonní číslo rodičů,
3) e-mail,
4) e-mail rodičů,
5) rodné číslo,
6) adresu bydliště

za účelem vedení evidence členské základny a pro účely žádosti o dotace.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

1) Českému svazu kin-ballu, z. s.,
2) příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

1) mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
2) požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
3) na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
4) na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
5) na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
6) odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
7) podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.
Jméno a příjmení osoby, která uděluje souhlas. *
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle výše uvedeného. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy