แบบประเมิน ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
รับฟังการเข้าร่วมช่องทาง *
หน่วยงานที่สังกัด *
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม *
Required
หัวข้อการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. วิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน
2. วิทยากรตอบคำถาม และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติ
3. เนื้อหาสาระของการประชุมชี้แจงเป็นไปตามความคาดหวัง
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมชี้แจง
5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันคุณภาพ
6. ความพึงพอใจภาพรวมในการจัดประชุม
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประชุมครั้งนี้
Your answer
สิ่งที่จะนำไปใช้ประโยชน์หลังจากการรับฟังการชี้แจง
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
Your answer
ขอบคุณสำหรับการตอบแบบประเมินดังกล่าวสำนักงานประกันคุณภาพจะได้นำข้อคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงกระบวนการต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms