Formularz zgłoszeniowy
Biuro Senatorskie Antoniego Szymańskiego oraz Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych mają zaszczyt zaprosić na konferencje pt. ZASADA POMOCNICZOŚCI DROGĄ DO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO która odbędzie się 2 grudnia 2016 w sali wystaw czasowych Europejskie Centrum Solidarności Gdańsk Pl. Solidarności 1

Stosowanie konstytucyjnej zasady pomocniczości wymaga ciągłego poszukiwania równowagi pomiędzy celami i interesami najmniejszych jednostek - poczynając od rodzin i organizacji pozarządowych - a decyzjami władz wyższych szczebli. Celem konferencji jest przegląd słabości i sukcesów w realizacji zasady pomocniczości, w perspektywie dzisiejszego społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności w odniesieniu do sektora organizacji pozarządowych. Powszechnie krytykowana jest marginalizacja trzeciego sektora, której towarzyszy nieskoordynowana i często niezwiązana z pierwotną misją NGO pogoń za pozyskaniem grantu na działalność czyli silne uzależnienie od decyzji administracji publicznej. To grozi nawet utratą obywatelskiej suwerenności NGO. Ten nienajlepszy stan relacji sektora obywatelskiego z władzami samorządowymi i krajowymi wymaga przemyślenia, lepszych rozwiązań i rekomendacji.

Email address *
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ
imię i nazwisko: *
Your answer
numer telefonu: *
Your answer
Twoja funkcja w organizacji/instytucji: *
Your answer
miejscowość zamieszkania *
Your answer
Czy będzie Pan/Pani wnioskować o dofinansowanie kosztów dojazdu *
Dbając o wyrównanie szans na udział w Konferencji dla osób spoza metropolii trójmiejskiej przewidujemy dofinansowanie kosztów dojazdu do kwoty 20 PLN na osobę dla tych, którzy wystąpią ze stosownym wnioskiem do Fundacji RC.
Prosimy wybrać preferowane stoliki tematyczne *
W ramach Konferencji przewidziano wymianę poglądów i dyskusję przy tzw stolikach tematycznych pn. Jakie drogi prowadzą obecnie do społeczeństwa obywatelskiego. Prosimy określić które stoliki Państwa najbardziej interesują
Required
DANE ORGANIZACJI / INSTYTUCJI
Nazwa Organizacji / Instytucji *
Your answer
Adres siedziby Organizacji / Instytucji: *
Your answer
Telefon Organizacji / Instytucji
Your answer
Adres strony www Organizacji / Instytucji
Your answer
Adres email Organizacji / Instytucji
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.