Mức Khuyến mãi Hoa hồng Cao nhất dành cho IB của ATFX (SEA)
ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Tháng Chín 2020
Email address *
Giới thiệu

ATFX là tên giao dịch của AT Global Markets LLC (ATGM, mã số công ty 333 LLC 2020). ATGM là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn tại Saint Vincent và Grenadines. Địa chỉ đã đăng ký: Tầng 1, First St. Vincent Bank Bldg, P. O Box 1574, James Street, Kingstown, St. Vincent và Grenadines.

"Mức Khuyến mãi Hoa hồng Cao nhất dành cho IB của ATFX (SEA)" (sau đây gọi là "Khuyến mãi") mời IB của ATFX tại Đài Loan, Philippine, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc, Campuchia và Myanmar đăng ký với ATFX, mang đến cơ hội cho Đối tác giới thiệu (IB) mới có được khoản hoa hồng cao cho việc giới thiệu khách hàng mới cho ATFX theo các điều khoản này. Bằng việc đăng ký và tham gia Khuyến mãi này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện trong tài liệu này (sau đây gọi chung là "Điều khoản") như được đưa ra bên dưới.


1. Diễn giải Thuật ngữ

1.1. Trong Khuyến mãi này:
"Khách hàng" có nghĩa là khách hàng mới đã được Đối tác giới thiệu giới thiệu và những người mà ATFX đã phê duyệt với quy trình KYC.

"Đối tác giới thiệu" (còn được gọi là "IB") sẽ là khách hàng mở tài khoản đối tác với ATFX. Mọi việc tham chiếu tới ATFX sẽ bao gồm bất kỳ tên giao dịch và/hoặc tên thương hiệu và/hoặc bất kỳ cách thức nào khác mà theo đó ATFX sẽ hoạt động. "Tài khoản IB" là tài khoản Live đặc biệt thuộc về một IB, mà hoa hồng IB được ghi có vào đó.

"KYC" có nghĩa là chính sách Hiểu Khách hàng của Bạn mà ATFX đã thông qua và áp dụng cho mỗi khách hàng tương ứng;

“Lot Tiêu chuẩn” nghĩa là số lượng tiêu chuẩn của công cụ mà khách hàng đã chuyển đổi giao dịch. Trong Forex, một Lô Tiêu chuẩn thường là 100.000 đơn vị của đồng tiền cụ thể. Để làm rõ, 1 Lot Cent bằng 1.000 đơn vị Lot Tiêu chuẩn.

"Điều khoản Kinh doanh Tiêu chuẩn" có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện do IB và ATFX ký kết, điều chỉnh mọi hoạt động giao dịch của IB với ATFX.

1.2. Mọi thuật ngữ mà ý nghĩa của chúng không được xác định tại đây sẽ có ý nghĩa được cung cấp trong các Điều khoản Kinh doanh Tiêu chuẩn.

1.3. Thời gian được đề cập trong tài liệu này có nghĩa là khung giờ GMT +8 khi thích hợp.


2. Thời gian

2.1. Thời gian Khuyến mãi bắt đầu từ 00:00 giờ vào ngày 1/09/2020 đến 23:59 giờ vào ngày 31/12/2020.


3. Tiêu chí về Đủ điều kiện

3.1. Để tham gia Khuyến mãi này, bạn phải là đối tác IB của ATFX tại Đài Loan, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc, Campuchia và Myanmar. Để trở thành đối tác IB mới của ATFX, cần đăng ký với ATFX, và cung cấp mọi thông tin cần thiết khi có yêu cầu như là một phần của quy trình "KYC" của ATFX. Sau khi thông tin được gửi bởi người người đăng ký IB được xác minh, người đăng ký sẽ được mời ký hợp đồng IB với lời đề nghị phù hợp và trở thành IB chính thức của ATFX bằng tài khoản IB.

3.2. Đối tác IB có khách hàng trực tiếp chỉ đủ điều kiện trong Chương trình khuyến mãi này. Theo Khuyến mãi này, IB Chính và mỗi cấp độ của IB phụ đều đủ điều kiện là đối tác IB để tham gia Khuyến mãi này.

3.3. Chỉ các tài khoản IB và khách hàng đang hoạt động trong thời gian khuyến mãi mới được xem xét để tính toán khối lượng.

3.4. Chỉ có giao dịch đóng được tính toán. Các giao dịch mở sẽ không được tính vào khối lượng.

3.5. Bất kể số lượng tài khoản giao dịch mà IB có thể tham gia với ATFX, Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách hàng mới sử dụng một tài khoản dưới một danh tính. Mỗi người chỉ có thể đăng ký chương trình khuyến mãi này một lần duy nhất.


4. Điều khoản Cụ thể của Chương trình

4.1. Chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cho Forex, kim loại quý, hàng hóa và chỉ số CFD do ATFX cung cấp. (CFD cổ phiếu & tiền điện tử được loại trừ)

4.2. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho tài khoản MT4 Standard

4.3. Các đối tác IB có thể có được mức cao nhất của cấu trúc hoa hồng dựa trên khối lượng giao dịch hàng tháng của từng cấp IB.

Khi bất kỳ khách hàng nào của đối tác IB giao dịch sản phẩm được đề cập trong khoản 4.1, IB có thể được hoa hồng mặc định theo Thỏa thuận IB sau khi đóng vị thế tức thì trong tháng trong Thời gian Khuyến mãi. Sau đó vào tháng tiếp theo, IB sẽ nhận được số dư còn lại cho tất cả khối lượng giao dịch của tháng trước để đạt mức hoa hồng cao nhất dành cho IB.

4.4. Tùy thuộc vào các loại sản phẩm giao dịch, đối tác IB có thể nhận được hoa hồng từ mỗi giao dịch của khách hàng với số tiền lên tới 19 USD mỗi lot.

4.5. IB đã tham gia chương trình khuyến mãi này không được phép tham gia vào khuyến mãi khác trong thời gian diễn ra khuyến mãi.

4.6. Sau khi IB mở tài khoản, khách hàng của IB đó có ba tháng (tính theo cả tháng) để giao dịch. Mặt khác, thời gian tính toán (trong thời gian khuyến mãi; tính theo cả tháng) của khoản chiết khấu sẽ được tính vào IB sau khi chấp nhận T&C.

Ví dụ A:
• IB A mở tài khoản IB và chấp nhận T&C của ATFX vào ngày 30 tháng 9 năm 2020.
• ATFX sẽ tính toán khối lượng giao dịch của khoản chiết khẩu từ cả tháng 9 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020.

Ví dụ B:
• IB B mở tài khoản IB vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 và chấp nhận T&C vào ngày 1 tháng 11 năm 2020.
• ATFX sẽ tính toán khối lượng giao dịch của khoản chiết khấu từ cả tháng 11 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020.

Ví dụ C:
• IB C mở tài khoản IB vào ngày 8 tháng 11 năm 2020 và chấp nhận T&C vào ngày 17 tháng 12 năm 2020.
• ATFX sẽ tính toán khối lượng giao dịch của khoản chiết khấu từ cả tháng 12 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021.


5. Điều khoản khác

5.1. ATFX luôn có quyền và toàn quyền quyết định loại bất kỳ đối tác IB nào khỏi chương trình Khuyến mãi nếu:
(a) Khách hàng vi phạm những Điều khoản này và/hoặc bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Kinh doanh Tiêu chuẩn;
(b) ATFX có lý do cho rằng có sự lạm dụng hợp lệ của chương trình Khuyến mãi này;
(c) Đối tác IB hành động không trung thực và/hoặc gian lận và/hoặc theo cách không phù hợp với Khuyến mãi này và Điều khoản hiện hành.

5.2. Đối với bất kỳ khách hàng nào được giới thiệu bởi đối tác IB của ATFX và vi phạm tình huống được nêu trong khoản 5.1, số lượng lot tiêu chuẩn mà khách hàng giao dịch sẽ bị loại trừ khỏi chương trình Khuyến mãi và sẽ không được tính là điểm của đối tác IB.

5.3. Trong Khuyến mãi xảy ra bất kỳ tranh chấp và/hoặc sự trình bày sai nào được thực hiện liên quan đến các Điều khoản áp dụng nêu trên, thì tranh chấp và/hoặc sự trình bày sai sẽ được giải quyết bởi ATFX, hành động thiện chí và theo cách mà công ty cho là phù hợp, hoàn toàn theo quyết định của mình. Quyết định của ATFX là quyết định cuối cùng và buộc phải thi hành.

5.4. ATFX có quyền thay đổi những Điều khoản này hoàn toàn theo quyết định của mình và tạm hoãn và/hoặc chấm dứt Khuyến mãi nếu việc tiếp tục khuyến mãi được cho là không thể do các tình huống bất thường vượt khỏi tầm kiểm soát của ATFX (thiên tai, xung đột chính trị, v.v.).

5.5. Các đối tác IB không được đưa ra lời khuyên cho Khách hàng về chiến lược giao dịch hoặc bất kỳ cách nào khác ảnh hưởng tới quyết định giao dịch của Khách hàng. ATFX không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về hậu quả của những chi tiết được đề cập đó cuả bất kỳ bên thứ ba nào.

5.6. ATFX có nhiệm vụ thông báo cho các đối tác IB trong trường hợp có bất kỳ sửa đổi nào đối với hoa hồng dành cho các đối tác IB.

5.7. Bất kể đến ngôn ngữ được dịch của tài liệu này, phiên bản tiếng Anh sẽ là phiên bản buộc phải thi hành trong trường hợp có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa hai ngôn ngữ.
Tôi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện trên *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy