ANKIETA dotycząca zebrania opinii i propozycji dotyczących planu wprowadzenia usprawnień w komunikacji rowerowej dla Miasta Żuromin
Ankieta jest anonimowa i służy poznaniu opinii na temat wprowadzenia usprawnień w komunikacji rowerowej. Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie poprzez zaznaczenie „X” w kratkach z wybranymi odpowiedziami.
1. Rower jako podstawowy środek dojazdu do miejsca pracy lub nauki. Jak często dojeżdżasz do miejsca pracy lub nauki na rowerze? *
2. Co sprzyja do regularnych dojazdów na rowerze do miejsca pracy lub nauki? *
Required
3. Co zniechęca do regularnych dojazdów na rowerze do miejsca pracy lub nauki? *
Required
4. Jakie rozwiązania mogą zachęcić do regularnego dojeżdżania do miejsca pracy lub nauki na rowerze?
Your answer
5. Jak oceniasz dostępną na terenie Miasta Żuromin infrastrukturę rowerową związaną z trasą do pracy lub szkoły w skali 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo słabo, a 5 bardzo dobrze? *
6. Czy widzisz potrzebę budowy nowych tras rowerowych na terenie Miasta Żuromin *
7. Opisz trasę z domu do szkoły/pracy, którą pokonujesz lub chciałbyś pokonać rowerem?
Your answer
8. Opisz miejsca/trasy w których powinny powstać ścieżki rowerowe?
Your answer
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały nr 49/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia
15 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin zarządzam co następuje
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service