Podpis dopisu žádajícího změnu nebo zrušení plošného testování žáků 5. a 9. ročníku ZŠ
Tímto souhlasíte se zněním dopisu, po vyplnění jména a adresy, klikněte níže na "odeslat" nebo "submit"


Dopis pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Českou školní inspekci:

Dne 2.5.2012

/Dne 11.3.2013 proběhla aktualizace dopisu z důvodů opakování testování v roce 2013 - viz /text v lomízkách/ níže/

.......................................................................................


My níže podepsaní občané a my níže podepsaní rodiče žáků 5. a 9. ročníku základní školy žádáme změnu rozhodnutí bývalého ministra Josefa Dobeše /potvrzeného současným ministrem/, kterým je stanovena nová povinnost zúčastnit se plošného testování pro žáky 5. a 9. tříd.


Navrhujeme ihned změnit "Program zjišťování výsledků vzdělávání", který byl vyhlášen rozhodnutím ministra Josefa Dobeše dne 9.2.2012 ( http://www.msmt.cz/file/21539 ) /a rozhodnutím ministra Petra Fialy/, ze kterého dle informací na webových stránkách České školní inspekce vyplývá, že testy jsou závazné pro téměř všechny školy, téměř všechny žáky v daném ročníku a následně tedy i rodiče žáka 5. nebo 9. ročníku budou nuceni respektovat otestování svého dítěte v době 21. 5. - 8. 6. 2012 /a 13.5. - 7.6. 2013./

/Pozn.: díky iniciativě rodičů Česká školní inspekce potvrdila před testováním v roce 2012, že rodiče mohou odmítnout otestování svého dítěte, "zatím"/


Věříme mnoha odborníkům, že cíle nového plošného testování se dají dosáhnout i testováním dobrovolných významně velkých skupin žáků ve školách a dobrovolníků bude jistě dostatek. Navrhujeme „Program zjišťování výsledků vzdělávání“ upravit tak, aby plošné testování bylo zrušeno nebo upraveno na výběrové testování (testování jen vybraných skupin dobrovolně zapojených žáků, s povolením jejich rodičů).


Nechceme, aby povinné plošné testování umožňovalo měření a srovnávání celé jedné generace dětí, kdy vždy bude polovina dětí patřit mezi 50% horších, toto zařazení může pak ovlivnit sebevědomí dětí. Žádné testy nemohou objektivně prokázat, kdo je nejlépe vzdělaný a kdo nejméně, zejména nelze takto generalizovat na základě jednoho typu testu. Testy neprokazují všechny dovednosti a nelze z nich usoudit, kdo z žáků může být v životě později úspěšný a přinášet druhým lidem prospěch. V mnoha zemích velmi opatrně zacházejí se sběrem a interpretací údajů o schopnostech dětí a snaží se nerozdělovat děti na více a méně schopné. Je prokázáno psychology, že pokud dostanou děti negativní „značku“, velmi to negativně ovlivní jejich další rozvoj.


Nebezpečné je toto testování i pro nadané děti, i nadané a ve škole úspěšné dítě může udělat v určitý den v určitém jednom testu náhodně chyby a výsledky pak neodpovídají jeho skutečnému nadání a takové dítě i jeho rodiče se velmi obtížně vyrovnají se špatnými výsledky. Mnoho dětí má vysokou inteligenci v různých oblastech lidské osobnosti, které test nebude měřit. Mnoho dětí je velmi schopných prokázat dovednosti měřené testem lépe verbálním projevem a méně pak v písemném testu. Školy v ČR dávají běžně možnost prokázat dovednost nejen testy, i verbálním ověřením.


Pokud se tyto testy stanou důležitou části vzdělávacího systému na základních školách v ČR, rodiče mohou z obavy o budoucí úspěch svých dětí vyvíjet tlak na školy, aby připravovaly žáky zejména na testy. Školy pak mohou začít omezovat prostor, který věnují různorodým předmětům, dovednostem nebo omezí podporu individuálního talentu dětí. Školy, které vzdělávají i děti méně nadané v oblastech testování, mohou nepřiměřeně zvyšovat tlak na tyto děti, ačkoli tyto děti potřebují individuální podporu. A nestačí jen vyřadit z testování skupinu diagnostikovaných žáků, mnoho dětí může mít různé aktuální znevýhodnění pro podání výkonu v testech.


Každé dítě je originální osobnost, každé dítě má být pozitivně motivováno k rozvoji svých různorodých a individuálních schopností a s nimi pak může v životě uspět.


Školy v ČR jsou demokraticky řízeny i kontrolovány zástupci rodičů, obcí, krajů a právě tito všichni, společně s dalšími odbornými institucemi, by měli být zapojeni do zvyšování kvality škol. Rozhodnutí shora centralizovaně zlepšovat výsledky žáků plošnými testy nemusí mít pozitivní vliv na výsledky českých žáků v mezinárodních srovnáních. Známý úspěch finských žáků v mezinárodních testech PISA je dle dostupných informací založen na metodické podpoře škol v moderních metodách vzdělávání, na velké podpoře všech žáků se slabším výkonem, na vysoké prestiži a ocenění práce učitelů.

.......................................................................................................

Podepsat dopis můžete vyplněním kolonek níže (pro úspěšné odeslání formuláře je nutné vyplnit pole označená hvězdičkou)

Souhlasím se zněním dopisu *
Vyplňte své jméno
Your answer
Bydliště - obec, město *
Vyplňte pouze město, obec - tato informace o vás bude zveřejněna
Your answer
Bydliště - ulice, číslo popisné, PSČ *
Vyplňte dále svou adresu - tato informace nebude zveřejněna (dokládá pravost vašeho podpisu)
Your answer
Zde můžete přidat více informací o sobě a svůj názor (nemusíte vyplňovat)
napište cokoli o sobě a přidejte svůj názor - vaše názory na plošné testování budou zveřejněny i jednoduché myšlenky jsou velmi důležité pro veřejnou diskusi
Your answer
Můžete mne dále kontaktovat na můj email (nemusíte vyplňovat)
Vyplňte níže email pokud chcete dostat další informace a podpořit šíření dopisu - email nebude zveřejněn
Your answer
Můžete označit, v jaké roli dopis podepisujete (nemusíte označovat žádnou)
můžete označit i více zároveň nebo můžete vepsat svou vlastní roli v "other" - "jiné"
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service