Frifondssøknader 2018
Dette digitale skjemaet skal brukes når lokallagene sender inn prosjektstøtte søknader til frifondsmidlene for 2018.
Lokallag kan søke om støtte til bestemte prosjekter eller aktiviteter. Søknader behandles fortløpende av AU og generalsekretær. Søker skal ha mottatt svar senest 14 dager etter at søknaden er mottatt av sekretariatet.
Det er ingen beløpsgrense for prosjekttilskudd. I vurderingen blir det vektlagt målsetningen med tiltaket, antall lokallag som står bak, budsjettstyring og planlegging. Husk å sende inn rapportskjema i etterkant!

AU står fritt til å vurdere om søknad faller innenfor retningslinjene til Frifond. Søker kan påklage vedtak til SST og / eller LS ved negativt svar. LS skal i siste instans avgjøre om søknad innvilges støtte.

Hva pengene skal kunne dekke:
- Aktiviteter som fremmer lokalt engasjement (aksjoner, seminarer, mat til årsmøter, styremøte etc.)
- Besøk fra sentralt i forbindelse med årsmøter, foredrag, kampanjer eller liknende
- Materiell til aksjoner og kampanjer som går til lokallagene
- Større prosjekter, for eksempel arrangementer som går over flere dager eller studieturer, og der lokallagene trenger støtte til gjennomføringen
- Obs. midlene kan ikke gå til alkohol (men feks gavekort fra Vinmonopolet til foredragsholder er ok)

Fristen for å søke er 04. desember 2018

Email address *
Hvilket lokallag søker? *
Your answer
Kontaktperson *
Your answer
Tittel og dato for arrangementer det søker midler til *
Your answer
Total søknadssum *
Your answer
Beskriv tiltaket *
Hva skal dere gjøre? Hvem skal delta, hvem har dere invitert? osv.
Your answer
Budsjett for tiltaket *
Del inn i hovedposter som "reise", "mat", "lokaler" osv. Eksempelvis: Mat: 900, Reise 1200, leie av lokale: 200
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Europabevegelsen. Report Abuse - Terms of Service