Registrace pro vystavovatele na EXPO v rámci ČIID 2020 v Liberci 26.11.2020
Název firmy *
Obor podnikání *
Kontaktní osoba - Jméno a příjmení *
Kontaktní osoba - Email *
Kontaktní osoba - Telefonní číslo *
Poznámka / Komentář
Ochrana osobních dat
Souhlasím v souladu se zákonem 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, o shromažďování, uchovávání a zpracování mých osobních údajů v rozsahu svého jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla správcem Lipo.ink (nebo subjektem pověřeným správcem se zpracováním osobních údajů) za účelem správy databáze účastníků, partnerů, sponzorů a vystavujících firem a komunikace s nimi, zejména poskytování informací o realizaci Česko-izraelského inovačního dne a o dalších aktivitách Lipo.ink. Souhlasím dobrovolně a na dobu nezbytně nutnou pro účely zpracování mých osobních údajů, avšak nejvýše na 10 (deset) let. Jsem si vědom/a skutečnosti, že v souladu s oddíly 11 až 21 zákona o ochraně osobních údajů mám právo tuto dohodu kdykoli bezplatně zrušit, mám právo na přístup k mým uloženým osobní údaje, právo na jejich opravu nebo vymazání a právo zablokovat jakékoli nesprávné osobní údaje.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v míře nezbytné pro splnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny. Všechny osoby, které správce pověřil zpracováním osobních údajů, jsou povinny zachovávat důvěrnost těchto osobních údajů před i po ukončení jejich zaměstnání nebo práce.
Souhlasím s podmínkami *
Oprávnění
Dávám oprávnění k používání mých údajů společnosti Lipo.ink a je-li to vyžadováno, třetím stranám pro budoucí komunikaci.
Souhlasím *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy