Avslutade Referensprojekt
Fyll i formuläret så väl som det går utifrån ert projekt. Ibland är det svårt för en aktör att fylla i all information, om ni ej har möjlighet att ta reda på informationen så vänligen ange det i formuläret, men ange om möjligt vilken aktör som kan ha kännedom om saknad info. Glöm inte att klicka på "Skicka formulär" när du är klar. Om allt går rätt så kommer du att få upp en ny sida där det står att formuläret är inskickat. Vid eventuella frågor kontakta gärna Peter Harms-Ringdahl på 070-467 81 43 eller skriv till info@atgardsportalen.se.
Email address *
Åtgärdsmetod *
Fyll i vilken åtgärdsmetod som har använts, har flera metoder använts så ange samtliga. Benämn gärna metoderna så som de benämns på Åtgärdsportalen, och om flera metoder använts för olika typer av föroreningar skriv vilken som syftade till att åtgärda respektive förorening.
Your answer
Projektnamn *
Your answer
Påbörjat år/månad *
MM
/
DD
/
YYYY
Avslutat år/månad *
MM
/
DD
/
YYYY
Ort *
Your answer
Typ av verksamhet som orsakat förorening *
T.ex. kemtvätt, bensinmack eller pappersbruk
Your answer
Behandlade föroreningar *
Den/de föroreningar som metoden syftar till att reducera
Your answer
Eventuella andra närvarande föroreningar som inte behandlas
Your answer
Behandling In-situ/ ex-situ på plats/ ex-situ på annan plats *
In situ innebär behandling på plats i marken, ex situ innebär att den förorenade jorden eller vattnet tagits upp för behandling, antingen på plats eller för transport och behandling på annan plats
Behandling av Källzon/Plym *
Är det källzonen och/eller föroreningsplymen som har behandlats? Om flera föroreningar eller metoder har använts ange vilken metod som använts till respektive förorening och zon
Required
Behandlade medium (jord, vatten, fri fas, fast fas, porgas) *
Required
Jordart *
Sand, morän, lera etc
Required
Mätbara åtgärdsmål *
Ange åtgärdsmål för respektive ämne, tex. KM, MKM, reducera spridning med 90% eller platsspecifik halt
Your answer
Uppnåddes åtgärdsmålen? *
Om vissa av åtgärdsmålen uppnåddes eller delvis uppnåddes kryssa i övrigt och skriv gärna en kort beskrivning.
Halter av respektive förorening före behandling *
Ange även lämplig enhet, tex mg/kg TS för halt i jord och mg/l för halt i vatten.
Your answer
Halter av respektive förorening efter behandling
Ange även lämplig enhet, tex mg/kg TS för halt i jord och mg/l för halt i vatten.
Your answer
Mängd åtgärdad förorening
Total mängd av förorening som beräknas ha åtgärdats (kg)
Your answer
Mängd jord och/eller vatten som behandlats *
Mängd behandlade massor (ton), och/eller vatten (m3)
Your answer
Total kostnad för efterbehandling (anges i kr) *
Inklusive undersökningskostnader, projektering, entreprenad, miljökontroll, efterkontroll. Får ej kostnad utlämnas så ange att det är konfidentiellt.
Your answer
Kostnad undersökningar (anges i kr) *
Ange kostnad för undersökningar innan åtgärd. Saknas uppgifter kan ni ange det.
Your answer
Kostnad projektering (anges i kr) *
Ange kostnad för projektering. Saknas uppgifter kan ni ange det.
Your answer
Kostnad åtgärd (anges i kr) *
Ange kostnad för åtgärdsfasen, inklusive kontroll och övriga projektresurser.
Your answer
Kostnad efterkontroll (anges i kr)
Ange kostnad för efterkontroll. Saknas uppgift kan ni ange det.
Your answer
Beställare *
Vilken organisation var beställare för projektet
Your answer
Miljökonsult *
Vilket företag utförde miljökontrollen för projektet
Your answer
Entreprenör *
Vilket företag genomförde entreprenaden
Your answer
Tillsynsmyndighet? *
Vilken myndighet skötte tillsynen?
Your answer
Vilka är kontaktpersoner för respektive aktör?
Ange gärna namn, telefonnummer och epost. Detta kan även hjälpa oss på Åtgärdsportalen att komplettera ev saknad information.
Your answer
Uppgiftslämnare för dessa uppgifter. *
Ange företag, namn, epost och telefonnr
Your answer
Länk/källa *
Titel på rapport(er) och gärna även en länk om rapporten finns på nätet.
Your answer
Lärdomar, reflektioner, erfarenheter
Ange även rollen i projektet för den som har lämnat reflektionerna
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms