CDC-D1937 ทอดกฐินวัดป่าอ้อดอนชัย
ใกล้จะออกพรรษา กฐินกาลก็ไกล้เข้ามา ยังความแช่มชื่นใจให้เกิดขึ้นในหมู่พวกเรา จะได้ร่วมกันทำบุญสร้างทานบารมีด้วยกัน ก่อนทำบุญเราก็มีบุพพเจตนา มีจิตเลื่อมใสในบุญที่จะทำนั้น เมื่อกำลังทำบุญ ก็มีมุญจเจตนา สามัคคีกันทำด้วยความเคารพ มีใจยินดีโสมนัส และมีปัญญารู้อานิสงส์แห่งบุญ ทำบุญแล้ว ก็มี อปรเจตนา มีอนุสตินึกถึงบุญที่ทำอยู่เนืองๆ จิตก็ผ่องใสปลื้มปีติยินดีในบุญ ขออนุโมทนาในบุญกฐินทาน อันเป็นทานบารมีอันเป็นเลิศ ของพวกเราทุกคนในวาระกาลเวลาแห่งกฐินทานในปีนี้

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายนปีนี้ ชมรมร่วมกับกลุ่มพุทธบริษัทในกรุงเทพและนครปฐม ร่วมกันทำบุญกฐินทาน ทอดกฐินที่วัดป่าอ้อดอนชัย เชียงราย และฉลองพระเจดีย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบุญครั้งนี้ด้วยกัน ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาค 108 บาท ผ่านมูลนิธิโฉลกดอทคอม บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 3513015720

แจ้งการโอนเงินได้ที่นี่: http://tiny.cc/y22hcz
ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งโอนที่นี่ : http://tiny.cc/tz2hcz
Login Name
ใส่ Login Name ที่ใช้ในเวป Chaloke.com
Your answer
วันที่โอน
ใส่วันที่ทำรายการ ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี ค.ศ. เช่น โอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ใส่ 01/02/2017
Your answer
เวลาที่โอน
ใส่เวลาที่ทำรายการ ในรูปแบบ ชั่วโมง:นาที เช่น โอนตอนบ่ายโมงสิบสี่นาที ให้ใส่ 13:14
Your answer
ช่องทางการโอนเงิน
ระบุธนาคารที่โอนออกและช่องทางการโอนเช่น Internet, ATM, Counter กรุณาระบุสาขาที่ทำรายการ
Your answer
จำนวนเงินที่ต้องการทำบุญ
ใส่ตัวเลขพร้อมทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 108.01 (เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่คำว่าบาท)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมทำบุญ
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมทำบุญ
Your answer
Comment
ข้อความเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy