QUY ĐỊNH VỀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
- Sinh viên phải chọn 01 trong 55 đề tài gợi ý để viết KLTN (đính kèm).
Trong trường hợp muốn viết đề tài ngoài danh mục gợi ý thì SV phải tự đề xuất 01 đề tài ngoài danh mục và chọn 01 đề tài từ danh mục để BCNK quyết định.
- Trong trường hợp nhiều SV cùng chọn 1 đề tài thì vẫn cho phép SV thực hiện nhưng phân công GVHD khác nhau.
- Trong vòng 02 ngày làm việc sau khi có thông báo của HVNH về danh sách SV đủ điều kiện viết KLTN, từng SV phải nộp bản đăng ký "tên đề tài KLTN" (theo mẫu) cho khoa KDQT.
- Hình thức nộp bản đăng ký: Bản softcopy (online) và Bản hardcopy (tại VP khoa KDQT).
- Ngay ngày làm việc tiếp theo, Khoa sẽ thông báo chính thức "tên đề tài" và "giáo viên hướng dẫn" bằng hình thức email, web và fb của khoa KDQT.
- Về KLTN viết bằng Tiếng Anh, giao Cô Hải phụ trách để tìm xem những SV nào có khả năng viết KLTN bằng Tiếng Anh và sẽ viết về đề tài gì. Chủ trương là với mỗi đề tài sẽ có 02 GVHD: 01 GVHD có lợi thế về Tiếng Anh và 01 GVHD có bề dày kinh nghiệm.
- Số bản bìa cứng nộp cho Khoa: 02 bản (01 lưu VP khoa và 01 nộp thư viện HVNH).
- Số bản tóm tắt nộp cho Khoa: 03 bản
(*) SV viết KLTN không phải đi thực tập. Tuy nhiên, nếu SV thấy cần thiết đi thực tập thì tự xin giấy giới thiệu tại phòng QLNH, tự liên hệ nơi thực tập và kết quả thực tập không cần báo lại cho khoa KDQT.
- Trong quá trình thực hiện, nếu phải thay đổi đề tài thì SV phải làm đơn có xác nhận của GVHD và phải nêu rõ lý do xin đổi đề tài. Thời gian nhận đơn thay đổi tên đề tài chậm nhất là sau 1,5 tháng kể từ ngày quyết định GVHD.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Học viện Ngân Hàng. - Terms of Service