Đăng ký HR Offline: Luật và Quan hệ lao động

HR Offline: Luật và Quan hệ lao động
- Time: 13h, thứ 7, ngày 13 tháng 05 năm 2017
- Số lượng thành viên tham dự dự kiến: 120 – 150
- Địa điểm: Hội trường A - Công viên Bách Thảo
- Kinh phí dự kiến: 100.000 VND (Share chi phí thuê địa điểm, teabreak, hậu cần, tài liệu …) .

Để đăng ký tham dự, anh chị và các bạn vui lòng click vào link: http://goo.gl/GGAZ3y trước 15h00, ngày 10.5.2017

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question