ใบสมัครการประกวดแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ขณะนี้มีผู้ส่งจำนวนมาก ระดับละ 30-40 ทีม)
ขณะนี้ ปิดรับสมัครแล้ว พบกันใหม่ในงานวิทยาศาสตร์ครั้งต่อไป

1. เฉพาะผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ไว้แล้ว ขอให้กรอกแบบฟอร์มเค้าโครงการนำเสนอการแสดง Science Show (กรอกได้ที่ http://bit.ly/scienceshow2)

2. สามารถส่งแบบฟอร์มเค้าโครงผ่านระบบออนไลน์ได้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 (เฉพาะผู้ที่สมัครได้ทันในเวลาที่กำหนด) ผู้ที่ส่งเอกสารไม่ครบตามวันที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ http://bit.ly/scienceshow3

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms