Holiadur Rhieni / Parent Questionnaire
Email address *
Your name *
Eich enw
Your answer
Your child's name *
Enw eich plentyn
Your answer
Primary School
Ysgol Gynradd
Do you have any concerns regarding your child's transition to Rhydywaun?
A oes gennych unrhyw gonsyrn wrth drawsnewid eich plentyn i Rhydywaun?
Would you like to provide more information with regards to your previous answer?
A hoffech roi mwy o fanylion i ategu at eich ymateb uchod?
Your answer
What could we do as a school to better support your child's transition to Rhydywaun
Beth gallwn ni fel ysgol ei wnedu i bontio yn fwy effeithol?
Your answer
What could we do to better support you as a family?
Beth gallwn ni fel ysgol ei wneud i gefnogi chi fel teulu yn fwy effeithiol?
Your answer
Would you be interested in attending workshops at school aimed at helping you as parents to support your child more effectively?
Byddai diddordeb gennych i fynychu gweithdai yn yr ysgol wedi eu hanelu at eich helpu i gefnogi eich plentyn?
What would you like the focus of these workshops to be?
Beth hoffech ei weld fel ffocws i'r gweithdai?
Your answer
Which evening would be most convenient for such a workshop?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun. Report Abuse