Prova C1 JQCV 2016 "Els colors de la tardor"

3 preguntes V/F

67 preguntes (a, b, c)

Redacció

Dictat

Lectura en veu alta

Interacció oral

  PER A ESTE EXAMEN, DISPOSEM DE SOLUCIONS COMENTADES: https://goo.gl/nXzpHp SI VOLS TINDRE ACCÉS COMPLET AL DOCUMENT, VISITA https://goo.gl/mo9HtB

  Àrea 1. Comprensió lectora

  Llegiu el text següent i marqueu la resposta més adeqüada per a cada enunciat.

  Captionless Image

  Captionless Image

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 2A. Estructures lingüístiques. Lèxic i semàntica

  Marqueu en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 2B. Estructures lingüístiques. Morfologia i sintaxi

  Marqueu en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 2C. Estructures lingüístiques. Normativa ortogràfica

  Marqueu en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 3. Expressió escrita

  Trieu una de les dos propostes següents: a) L’ús de substàncies dopants està prohibit per a assegurar que tothom competisca en igualtat de condicions i pel perill que comporta per a la salut dels esportistes. Escriviu un article d’opinió en què exposeu i argumenteu el vostre punt de vista sobre el dopatge en els esports. (200 paraules) b) Viviu lluny d’on treballeu i heu d’agafar el tren cada dia per anar a treballar. Últimament, a causa de les obres en les infraestructures fèrries, hi ha molts retards en els horaris dels trens. Escriviu una carta a l’empresa ferroviària en què exposeu els vostres problemes i demaneu possibles solucions. (200 paraules) La correcció d'este exercici la podeu demanar a través de: http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  Àrea 4. Expressió i interacció orals

  Trie un dels dos textos següents i prepare’s per a dur a terme: a) Una lectura en veu alta, davant dels examinadors, del text que heu triat. b) Una exposició i una breu conversa, amb els examinadors, sobre el tema de la lectura. Si voleu fer esta prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/ Afegiu-nos a Skype (https://secure.skype.com/portal/overview) Compte: professorenlinia

  Captionless Image

  Captionless Image