รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

จึงมุ่งเน้นความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ “http://gg.gg/compliant-mdh” เพื่ออำนวยความสะดวก โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร

ชื่อ-นามสกุล ผู้ร้องเรียน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
เรื่องที่ร้องเรียน *
Your answer
รายละเอียดการร้องเรียน *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service