Bản khảo sát Giáo Xứ Chúa Chiên Lành
Đề tài I: Những Quan Tâm của ngày Chúa Nhật - Ngày Truyền Giáo quan trọng nhất ngày trong tuần
Xin đánh giá giáo xứ qua cảm nghiệm ngày Chúa Nhật của bạn đối với giáo xứ qua những tiêu biểu được trình bày sau đây. Xin xếp hạng ý của bạn theo thang điểm từ 1 (hoàn toàn không đồng ý) đến 5 (hoàn toàn đồng ý). Điểm 3 là không đồng ý cũng không phản đối.
1. Ngững Người chào đón / người dẫn chỗ giúp giáo dân tìm chỗ ngồi thích hợp.
Hoàn Toàn Không Đồng Ý
Hoàn Toàn Đồng Ý
2. Trên cung thánh, Linh Mục Chủ Tế mở rộng chào đón chân tình với giáo dân đến với Cộng Đoàn.
Hoàn Toàn Không Đồng Ý
Hoàn Toàn Đồng Ý
3. Môi trường nhà thờ như nhiệt độ và ánh sáng trong Thánh lễ được thoải mái.
Hoàn Toàn Không Đồng Ý
Hoàn Toàn Đồng Ý
4. Cách chọn và phẩm lượng thánh nhạc giúp tôi tham gia vào sự thờ phượng.
Hoàn Toàn Không Đồng Ý
Hoàn Toàn Đồng Ý
5. Nhạc trong Thánh Lễ dễ hát.
Hoàn Toàn Không Đồng Ý
Hoàn Toàn Đồng Ý
6. Hệ thống âm thanh được rõ ràng và có thể được nghe rõ từ các phía trong nhà thờ.
Hoàn Toàn Không Đồng Ý
Hoàn Toàn Đồng Ý
7. Các bài giảng nối kết với Phụng Vụ, các bài đọc Kinh Thánh và những kinh nghiệm thực tại của Cộng Đoàn.
Hoàn Toàn Không Đồng Ý
Hoàn Toàn Đồng Ý
8. Cộng Đoàn giáo dân hết lòng tích cực tham gia cầu nguyện và hát thánh ca nhờ các phương tiện phụ giúp thờ phượng thích hợp.
Hoàn Toàn Không Đồng Ý
Hoàn Toàn Đồng Ý
9. Những người đọc sách Thánh công bố Lời Chúa rõ ràng và có ý nghĩa.
Hoàn Toàn Không Đồng Ý
Hoàn Toàn Đồng Ý
10. Những người thi hành việc phụng vụ (người đọc Sách Thánh, Thừa Tác Viên Thánh Thể, người giúp lễ, v.v.) tương ứng với độ tuổi và đa dạng sắc tộc trong Giáo xứ.
Hoàn Toàn Không Đồng Ý
Hoàn Toàn Đồng Ý
11. Việc cử hành Thánh lễ vào cuối tuần (đặc biệt là bài giảng và thánh nhạc) phản ánh sự đa dạng của cả cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ (ngôn ngữ, văn hóa và nhân chủng).
Hoàn Toàn Không Đồng Ý
Hoàn Toàn Đồng Ý
12. Thánh Lễ xếp đặt theo nhu cầu của giáo dân.
Hoàn Toàn Không Đồng Ý
Hoàn Toàn Đồng Ý
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service