แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คำชี้แจง : แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าใช้เว็บไซต์  และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด      (www.bmta.co.th)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. อาชีพ *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการแสดงความคิดเห็น
หัวข้อความคิดเห็น *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ มีประโยชน์
2. เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ ตรงกับความต้องการ
3. ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารต่างๆ
4. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ
5. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูล
6. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ
7. หน้าโฮมเพจมีความสวยงามน่าสนใจ
8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ / แนวความคิดเห็น เพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy