Školenie pre rodičov - Úvod do sexuality u ľudí s poruchou autistického spektra
Autistické centrum Andreas Vás pozýva na školenie „Úvod do sexuality u ľudí s poruchou autistického spektra“. Školenie je úvodom do problematiky a je vhodným pre rodičov detí s detským autizmom ako aj s Aspergerovým syndrómom.

Školenie pootvorí dvere v téme sexuality a nahliadne do rôznych oblastí tejto problematiky (od intimity až po nadväzovanie vzťahov so zameraním na špecifiká ľudí s PAS).

Obsahom školenia je priblíženie základných pojmov a poskytnutie účastníkom odpovede v téme týkajúcej sa sexuality u ľudí s PAS. Počas školneia bude priestor aj na diskusiu. Taktiež predstavíme literatúru a obrázkové pomôcky.
- Prečo je dôležité rozprávať sa o téme sexuality?
- Aké sú špecifiká v téme sexuality u ľudí s PAS?
- Aké témy prináša téma sexuality a ako sa o nich spoločne rozprávať?
- Kedy je vhodné začať hovoriť o sexualite?

Školenie sa uskutoční

- v stredu 1. marca 2023, od 17. do 18:30 hodiny, ONLINE na platforme ZOOM

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Poplatok za seminár je 15 EUR na jedného účastníka. Pre manželov/partnerov platí zvýhodnená suma pre oboch spolu 20 EUR. Ak ste jednorodič, poplatok je znížený na 10 EUR. (Vďaka podpore z verejnej zbierky Hodina deťom v Nadácii pre deti Slovenska). Platí sa vopred.

V prípade záujmu nahláste svoju účasť do 20. februára 2023 prostredníctvom tohto formuláru. Kapacita je obmedzená na 20 miest.

LEKTORKY

Mgr. Katarína BABOĽOVÁ vyštudovala psychológiu na FiF UK v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2018. V Autistickom centre Andreas pracuje od roku 2019. Aktuálneje frekventantkou výcviku Konzultant v oblasti sexuality a vzťahov v sociálnych a školských zariadeniach.

Mgr. Daniela BUDINSKÁ vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala v CPPPaP v Pezinku, kde sa venovala výchovnému poradenstvu pre deti a rodičov a skupinovej práci v oblasti prevencie patologických javov. Dlhodobo pôsobí v občianskom združení Prevencia AD, ktoré pracuje s marginalizovanými skupinami. Od roku 2019 pôsobí ako sociálna poradkyňa v centre Andreas.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Záväzne sa prihlasujem na seminár " Úvod do sexuality u ľudí s PAS" *
Required
Vaše priezvisko a meno *
napíšte vaše priezvisko a krstné meno - VZOR = Nováková Anna, Mgr.
Vaša adresa (ulica, PSČ a Mesto) *
VZOR = Nám. Slobody 125, 811 01 Bratislava
KONTAKT - mobil *
mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
KONTAKT - e-mail *
napíšte emailový kontakt
Meno dieťaťa *
napíšte priezvisko a krstné meno dieťaťa - VZOR = Novák Jakub
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto narodenia dieťaťa *
napíšte mesto, kde sa Vaše dieťa narodilo - napr. Martin
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu (napr. rodič, starý rodič, učiteľ apod.)
Dieťa vychovávam / je vychovávané v jednorodičovskej rodine *
(po zaslaní čestného prehlásenia bude poplatok za seminár znížený vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom)
Školenia sa zúčastníme obaja rodičia / partneri / dvaja dospelí z rodiny
*
čím si uplatňujeme znížený poplatok na seminár
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Vystavenie faktúry *
Vystavenie faktúry - doplnenie (ak potrebujete faktúru na organizáciu, napíšte Názov organizácie, adresu, IČO a DIČ)
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Môžete prípadne napísať Vašu motiváciu alebo iné poznámky
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním  uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej  7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677.  Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy