Kwestionariusz na temat "Ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich"
w ramach przygotowań do Europejskiego Parlamentu Wiejskiego 2017
(badania kierowane do liderów społeczności lokalnych)
1. Z jakimi formami wykluczenia spotyka się P. w swojej okolicy? (wybierz 3 odpowiedzi)
Required
2. Przedstawiciele których grup zagrożonych marginalizacją są najliczniejsi w P. okolicy? (wybierz 3 odpowiedzi)
Required
3a. Czy P. zdaniem wykluczenie różnych grup defaworyzowanych stanowi poważny problem w okolicy? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak problemów, a 5 poważne problemy: mniejszości religijne
3b. Czy P. zdaniem wykluczenie różnych grup defaworyzowanych stanowi poważny problem w okolicy? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak problemów, a 5 poważne problemy: mniejszości narodowe i etniczne
3c. Czy P. zdaniem wykluczenie różnych grup defaworyzowanych stanowi poważny problem w okolicy? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak problemów, a 5 poważne problemy: kobiety na lokalnym rynku pracy
3d. Czy P. zdaniem wykluczenie różnych grup defaworyzowanych stanowi poważny problem w okolicy? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak problemów, a 5 poważne problemy: kobiety na lokalnym rynku pracy: samotne osoby starsze
4. Który z przedstawionych poniżej problemów uważa P. za najpoważniejszy dla okolicy? (Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi)
Required
5. Czy uważa P., że w okolicy występuje problem ubóstwa?
6. Jakie P. zdaniem są główne przyczyny biedy w okolicy? (Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi).
Required
7. Czy w P. okolicy funkcjonują jakieś podmioty ekonomii społecznej np. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, Centra Integracji Społecznej etc.? (Prosimy wpisać: tak, nie lub nie wiem - w przypadku odpowiedzi tak prosimy o krótką odpowiedź "jakie?"
Your answer
8. Jakie P. zdaniem jest oddziaływanie podmiotów ekonomii społecznej na lokalne środowisko, w którym takie podmioty funkcjonują?
Your answer
9. Czy P. wie czy podejmowanie są jakieś działania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? (Prosimy wpisać: tak, nie lub nie wiem - w przypadku odpowiedzi tak prosimy o krótką odpowiedź "jakie?")
Your answer
10. Jakie są P. zdaniem możliwości włączenia społecznego społecznej osób i grup defaforyzowanych w okolicy?
Your answer
11. Czy w P. okolicy podejmowane są skuteczne inicjatywy na rzecz włączenia społecznego? Jeżeli tak, proszę podać przykład.
Your answer
Metryczka
Płeć
Wiek
Wykształcenie
Zawód wykonywany
Your answer
Funkcja społeczna
Your answer
Kraj
Your answer
Region/Województwo
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms