Kwestionariusz na temat "Ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich"
w ramach przygotowań do Europejskiego Parlamentu Wiejskiego 2017
(badania kierowane do liderów społeczności lokalnych)
1. Z jakimi formami wykluczenia spotyka się P. w swojej okolicy? (wybierz 3 odpowiedzi) *
Required
2. Przedstawiciele których grup zagrożonych marginalizacją są najliczniejsi w P. okolicy? (wybierz 3 odpowiedzi) *
Required
3a. Czy P. zdaniem wykluczenie różnych grup defaworyzowanych stanowi poważny problem w okolicy? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak problemów, a 5 poważne problemy: mniejszości religijne *
3b. Czy P. zdaniem wykluczenie różnych grup defaworyzowanych stanowi poważny problem w okolicy? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak problemów, a 5 poważne problemy: mniejszości narodowe i etniczne *
3c. Czy P. zdaniem wykluczenie różnych grup defaworyzowanych stanowi poważny problem w okolicy? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak problemów, a 5 poważne problemy: kobiety na lokalnym rynku pracy *
3d. Czy P. zdaniem wykluczenie różnych grup defaworyzowanych stanowi poważny problem w okolicy? Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak problemów, a 5 poważne problemy: kobiety na lokalnym rynku pracy: samotne osoby starsze *
4. Który z przedstawionych poniżej problemów uważa P. za najpoważniejszy dla okolicy? (Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
5. Czy uważa P., że w okolicy występuje problem ubóstwa? *
6. Jakie P. zdaniem są główne przyczyny biedy w okolicy? (Proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi). *
Required
7. Czy w P. okolicy funkcjonują jakieś podmioty ekonomii społecznej np. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, Centra Integracji Społecznej etc.? (Prosimy wpisać: tak, nie lub nie wiem - w przypadku odpowiedzi tak prosimy o krótką odpowiedź "jakie?" *
Your answer
8. Jakie P. zdaniem jest oddziaływanie podmiotów ekonomii społecznej na lokalne środowisko, w którym takie podmioty funkcjonują? *
Your answer
9. Czy P. wie czy podejmowanie są jakieś działania w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu? (Prosimy wpisać: tak, nie lub nie wiem - w przypadku odpowiedzi tak prosimy o krótką odpowiedź "jakie?") *
Your answer
10. Jakie są P. zdaniem możliwości włączenia społecznego społecznej osób i grup defaforyzowanych w okolicy? *
Your answer
11. Czy w P. okolicy podejmowane są skuteczne inicjatywy na rzecz włączenia społecznego? Jeżeli tak, proszę podać przykład.
Your answer
Metryczka
Płeć *
Wiek *
Wykształcenie *
Zawód wykonywany *
Your answer
Funkcja społeczna *
Your answer
Kraj *
Your answer
Region/Województwo *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms