Eina d'autodiagnosi: analitzem l'entitat des d'una perspectiva intercultural!
Aquest formulari és una eina d'autodiagnosi elaborada pel Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) perquè pugueu obtenir una fotografia de l'estat de la vostra entitat des d'una perspectiva intercultural i així iniciar un procés de transformació interna a partir de les fortaleses i mancances detectades.

💬 Podeu respondre'l individualment, en petit grup (com a junta o comissió de treball) o bé tot el col·lectiu o assemblea conjuntament.

📩 Un cop hagueu respost l'autodiagnosi, rebreu un correu electrònic on se us donarà feedback dels resultats obtinguts i on se us facilitaran propostes de treball intern i recursos d'interès.

🔎 Si voleu revisar-vos en algun altre àmbit associatiu, podeu accedir als formularis de la resta de temàtiques a la pàgina: https://crajbcn.cat/acompanyament/

☎️ Per a més informació podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a acompanyaments@crajbcn.cat o per telèfon o WhatsApp al 605064182!
Email address *
Nom de l'entitat *
Your answer
Qui està responent el formulari? *
Valoreu les següents afirmacions en funció de la realitat de la vostra entitat *
Més endavant en aquest mateix formulari podeu desenvolupar o fer comentaris sobre qualsevol d'aquestes afirmacions.
Gens d'acord
Poc d'acord
Mig d'acord
Força d'acord
Totalment d'acord
La interculturalitat i la inclusió són alguns dels valors que es defineixen a l’ideari de l’entitat.
L’entitat es posiciona públicament a favor de l’antiracisme i el decolonialisme i es suma a accions i manifests que van en aquesta línia.
S’incorpora la perspectiva feminista lligada a la interculturalitat i a altres eixos transversals (interseccionalitat).
L’entitat és culturalment diversa pel que fa les persones participants als diferents espais de participació (equip tècnic, grup motor, implicació, col·laboració, participació puntual, informació…).
Es disposa de mecanismes per facilitar l'accés i la participació de persones d'orígens culturals diversos a l'entitat.
Es garanteix que totes les veus i maneres de fer es valorin per igual i tinguin el mateix pes i validesa.
L’entitat coneix i col·labora amb col·lectius i associacions liderats i/o formats per persones d’orígens culturals diversos.
Entre les membres de l’entitat hi ha l’interès i la voluntat de formar-se en relació a la perspectiva intercultural i la seva aplicació.
A l’entitat i als projectes que aquesta realitza es fa explícit un discurs, actitud i voluntat de reconeixement de la diversitat.
Els projectes de l’entitat es dissenyen des d’una perspectiva interseccional (tenint en compte qüestions d’origen, classe, gènere…).
En el cas de realitzar projectes de cooperació internacional, es dissenyen en base a l’Enfocament de gènere i basat en drets humans (inclou participació dels col·lectius diana en tot el cicle del projecte, projectes centrat en causes estructurals, etc).
S’utilitza una comunicació inclusiva, evitant utilitzar, tant internament com externament, generalitzacions i expressions racistes i colonials (com per exemple, utilitzar “vaig al supermercat” en comptes de “vaig al paki” o “persona negra/persona racialitzada” en comptes de “persona de color”).
En el material comunicatiu que elabora l’entitat s’utilitzen imatges inclusives i en les quals hi ha representades persones d'orígens culturals i i característiques diverses.
Es promou la utilització de mitjans de comunicació que permetin una difusió més àmplia i pròxima a tots els col·lectius.
Es contempla la possibilitat de fer difusió de les activitats en diferents idiomes i en espais on arribin a col·lectius de persones d'origen cultural divers.
Existeixen mecanismes per prevenir i abordar tot tipus de violències que es duguin a terme, tant en el si de l’entitat com en els esdeveniments i activitats que es realitzen (per exemple, es disposa d’un protocol d’abordatge a les violències).
Si voleu, a continuació podeu posar per escrit les reflexions que us han generat les preguntes que acabeu de respondre
Your answer
Hi ha cap altre tema pel que no us haguem preguntat i vulgueu afegir? Voleu afegir cap altre comentari?
Your answer
🔎 Bibliografia
Per elaborar aquesta eina s'han utilitzat les següents publicacions i recursos, que podeu consultar per ampliar la informació sobre la temàtica:

- Guia Un món de mons (Consell de Joventut de Barcelona): https://ja.cat/qocp7
- Checklist de perspectiva interseccional per a actuacions i projectes (Col·lectiu i+): https://ja.cat/u0LcW
- Guia per incorporar la interseccionalitat a les polítiques locals (Ajuntament de Terrassa): https://ja.cat/JZu45
- Guia d’aplicació de l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans en la cooperació al desenvolupament (Institut de Drets Humans de Catalunya): https://ja.cat/f4tXq
- Guia del llenguatge inclusiu (Mesa per a la diversitat en l'audiovisual): https://ja.cat/qqFoU
- Guia comunicació inclusiva (Ajuntament de Barcelona): https://ja.cat/qqoPC
- BCN Acció Intercultural (Ajuntament Barcelona): https://ja.cat/jpU5r
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CRAJ. Report Abuse