การสัมมนาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างและการดำเนินการห้องปฏิบัติการมาตรฐานให้เป็นไปตาม ISO 17025”
กำหนดจัดการสัมมนาบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างและการดำเนินการห้องปฏิบัติการมาตรฐานให้เป็นไปตาม ISO 17025” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ คุณพีรพล พันธมาศ จากสมาคมผู้ตรวจรับรองและวิเคราะห์คุณภาพ และดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ บริษัท South East Asian Laboratory Ltd. มาเป็นวิทยากร
โดยในบรรยายครั้งนี้จัดว่าเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดสร้างทำห้องปฏิบัติการมาตรฐาน
การบริหารจัดการในด้านต่างๆของการใช้ห้องแลปที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการให้ได้รับข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รวมถึงเป็นแนวทางการออกแบบเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดมาตรฐานของ ISO 17025
ชื่อ - นามสกุล *
ระบุคำนำหน้าชื่อให้ครบถ้วน (นาย/นาง/นางสาว/ศ./ผศ./อ.ดร. ฯลฯ)
Your answer
สถานะ *
คณะ / สังกัด *
E - Mail *
Your answer
เบอร์ติดต่อ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service