แบบฟอร์มลงทะเบียนเครื่องปั๊มนม UNIMOM
ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าที่ไว้วางใจและเลือกซื้อสินค้าของ Unimom กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการรับบริการและการรับประกันสินค้า ขอบคุณค่ะ
Email address *
กรุณาใส่อีเมลที่ถูกต้อง ข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกส่งไปยังอีเมลนี้ กรุณาเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในการรับบริการและการรับประกันสินค้า
ชื่อรุ่น *
หมายเลขเครื่อง
ดูหมายเลขจากสติ๊กเกอร์ใต้เครื่องปั๊ม (ตัวอักษร 4 ตัว ตัวเลข 10 หลัก) Unimom Smart ไม่ต้องระบุหมายเลขเครื่อง
ตัวอย่างหมายเลขเครื่อง Unimom (ตัวอักษร 4 ตัว ตัวเลข 10 หลัก)
ชื่อ-นามสกุล *
ไม่ต้องใส่คำนำหน้า เช่น คุณ นางสาว นาง นาย ฯลฯ
ชื่อเล่น
ที่อยู่ *
โทรศัพท์มือถือ *
ใส่แต่ตัวเลข ไม่ต้องใส่ขีดหรือเว้นวรรค
วันที่ซื้อ (วัน/เดือน/ปีค.ศ.) *
เช่น 31/12/2019 (กดที่รูปปฏิทินหรือเครื่องหมายสามเหลี่ยม เพื่อเลือกวันที่จากปฏิทิน)
MM
/
DD
/
YYYY
ซื้อก่อนคลอด *
ช่องทางการสั่งซื้อ *
หลักฐานการสั่งซื้อ *
ระบุเลขที่การสั่งซื้อของร้านนมแม่ เลขที่สั่งซื้ออของ Shopee/Lazada หรือ ชื่อตัวแทนร้านนมแม่หรือโค้ชนมแม่
วันที่คลอด (วัน/เดือน/ปีค.ศ.)
(ถ้ายังไม่คลอดให้ใส่กำหนดคลอด) กดที่รูปปฏิทินหรือเครื่องหมายสามเหลี่ยม เพื่อเลือกวันที่จากปฏิทิน
MM
/
DD
/
YYYY
โรงพยาบาลที่คลอด
รู้จัก Unimom จากช่องทางไหน
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการที่ได้รับจาก Unimom และตัวแทนจำหน่าย หรือความเห็นเกี่ยวกับเครื่องปั๊มและสินค้าอื่นๆ
ระยะเวลารับประกัน (นับจากวันที่ซื้อ หรือ วันที่คลอดในกรณีซื้อก่อนคลอด)
ตัวปั๊มมอเตอร์ (Pump Unit): 1 ปี (Unimom Smart และ Minuet Eco ระยะเวลารับประกัน 6 เดือน)
ปลั๊กอะแดปเตอร์ (Adapter): 6 เดือน
แบตเตอร์รี่ (Battery): 6 เดือน (สำหรับรุ่นที่มีแบตเตอร์รี่เท่านั้น)
อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories): 7 วัน
เงื่อนไขการรับประกัน
ผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับการรับประกันในกรณีที่ผู้ซื้อซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจาก Unimom Thailand หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Unimom Thailand เท่านั้น
การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตกหล่น การใช้งานผิดประเภท การดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง การดัดแปลงแก้ไขผลิตภัณฑ์ หรือใช้ไฟผิดขนาด
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการรับประกันข้างต้น บริษัทยินดีที่จะซ่อมแซม หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่ (ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัท) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์
ผู้ซื้อควรใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นของ Unimom เท่านั้น การใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือการใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ของ Unimom จะทำให้การรับประกันถือเป็นโมฆะทันที
หมายเหตุ (สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy