ลงทะเบียนประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
เรียน ทุกท่าน

ตามที่ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข มีความเห็นร่วมกัน
เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID 19
จึงเลื่อนกำหนดการการจัดงาน Thailand Health Expo และ
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และ
ออกไป เป็น 2-6 กันยายน 2563 สถานที่เดิม

*จะเปิดลงทะเบียนอีกครั้งช่วงเดือนกรกฎาคม 2563

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
https://natherbexpo.dtam.moph.go.th/index.php?lang=th
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy