แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ของนักศึกษาต่อการบริการการศึกษาและปัจจัยเกื้อหนุนการ
ศึกษา เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้ใช้เป็นแนวทางใน การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของท่าน
2. โปรดพิจารณาตอบแบบสำรวจโดยเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และพึงระวังความขัดแย้งของคำตอบ

Email address *
เพศ
ชั้นปี
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms