แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ของนักศึกษาต่อการบริการการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ทำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยจะนำคำตอบที่ได้รับไปพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
เพศ
ชั้นปี
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service