KREMNICKÝ SUPER WORKSHOP

Vyplnením prihlášky sa záväzne prihlasujem na KREMNICKÝ SUPER WORKSHOP, ktorý sa uskutoční v termíne od 13. do 14. októbra 2017 v Kremnici.
Prihlášku vypĺňajú všetci záujemcovia o workshop, za každú osobu samostatne: žiak, učiteľ, rodič alebo zákonný zástupca žiaka, ktorý ho bude sprevádzať počas workshopu.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question