Pyetësor mbi Klimën e Shkollës
PYETËSOR PËR NXËNËS
1. Mashkull / Femër *
2. Çfarë klase je? *
3. Cili nga grupimet e mëposhtme të klasës më të mirë përshkruan klasën tënde? *
4. Je me origjinë shqiptare? *
5. Cfarë grupimi etnik i përket? *
Next
This form was created inside of MailSystem. Report Abuse - Terms of Service