แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน หน่วย50(5) เขต 4 สระบุรี
กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้กรอกเฉพาะข้อ 1.1 , 1.2 และหน่วยที่ส่งรายงาน ข้อ 3.7 เท่านั้น
1.1รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน
1.2วัน-เดือน-ปี ที่ส่งรายงาน(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน)
MM
/
DD
/
YYYY
1.3วันที่รับเรื่อง(กรณีที่มีเรื่องร้องเรียน)
1.4เดือนที่รับเรื่อง(กรณีที่มีเรื่องร้องเรียน)
1.5ปีที่รับเรื่อง(ปีพ.ศ.)(กรณีที่มีเรื่องร้องเรียน)
1.6ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน(โปรดระบุคำนำหน้าชื่อ)
Your answer
1.7เบอร์โทรผู้ร้องเรียน/ผู้เสียหาย
Your answer
1.8ความสัมพันธ์กับผู้เสียหาย
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms