LAS 2017 - Narodziny Dzielności XI
Drogę do doskonałości harcerstwo wybiera najkrótszą, choć najtrudniejszą.
Pójście przebojem przez życie, które co krok rzuca nam pod nogi przeszkody,
zmusza nas do stworzenia sobie programu życiowego.
Aby taki program ułożyć, musi harcerz mieć wiarę w ten plan,
Musi uwierzyć w jego powodzenie.
Wiara ta wypłynie tylko ze znajomości samego siebie,
tylko z poczucia wielkości i jakości sił ducha, umysłu i ciała.
Harcerz musi wiedzieć, odczuć, jakiej miary siły zdoła wydobyć,
gdy spotka go taka czy inna przeciwność.


Leopold Ungeheuer

Informacje o kursie
Narodziny Dzielności XI - Kurs Przewodnikowski Wodzów Zuchów

termin kursu: 12-28.08.2017
szacunkowy koszt: 450 zł
miejsce: w pobliżu Krakowa

Warunkiem przyjęcia na Kurs jest:
- Rocznikowo 17 lat
- Zdobyty stopień ćwika
- Rozmowa z komendą kursu (osobiście lub ew. przez środki porozumiewania się na odległość)
- Opinia bezpośredniego przełożonego

a także w dniu rozpoczęcia kursu:
- Regulaminowe umundurowanie
- Uzupełniona książeczka służbowa
- Wybity stopień na Krzyżu Harcerskim
- Pisemna zgoda komendanta chorągwi (dotyczy uczestników spoza Małopolskiej Chorągwi Harcerzy)

UWAGA! Podstawowym warunkiem zakwalifikowania na kurs jest terminowe dopełnienie wszystkich formalności - RZETELNOŚĆ!

Zgłoszenia kandydatów nie spełniających warunku wieku lub warunku stopnia będą indywidualnie rozpatrywane przez komendę kursu.

Nie jest wymagane doświadczenie w pracy z zuchami!

Podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na całości szkolenia!

Czuwaj!
Komendant kursu
(-) phm. Jakub Borkowski HR
792678889
jakub.k.borkowski@gmail.com

Zgłoszenie
Imię i nazwisko *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Adres korespondencyjny *
ulica, kod pocztowy, miasto
Your answer
PESEL *
Your answer
Podaj miejsce nauki lub/i pracy. Również profil klasy/kierunek studiów/branża zawodowa *
Your answer
Stopień Harcerski *
Stopień Instruktorski *
Wymagania na stopień przewodnika należy sprawdzić w regulaminie stopni instruktorskich. Najczęstszym problemem formalnym jest nieukończenie 17-tego roku życia i brak otwartej próby na stopień Harcerza Orlego
Pełniona funkcja *
Drużynowy, przyboczny, szeregowy
Your answer
Chorągiew *
np. Małopolska, Wielkopolska
Your answer
Pełna nazwa Twojej gromady/drużyny *
np. 7 Zakopiańska Drużyna Wędrowników im. Zawiszy Czarnego
Your answer
Największy atut Twojej gromady/drużyny *
Your answer
Co najbardziej chciałbyś poprawić w swojej gromadzie/drużynie? *
Your answer
Całym Życiem!
Co dla Ciebie oznacza zawołanie "Całym Życiem!"? *
Your answer
RZETELNOŚĆ - czy można na Tobie polegać? *
"Powiedziałem, że wykonam. WYKONAŁEM!"
Your answer
ABSTYNENCJA - czy jest w harcerstwie potrzebna? czy znasz jej wartość? *
"Wolni wybawicielami ludów!"
Your answer
SŁUŻBA - czy jesteś gotów do służby instruktorskiej? jak ją sobie wyobrażasz? *
"...moje zadanie życiowe to praca, to ofiara z siebie dla innych."
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ZHR. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms