Záväzná prihláška – OBJEDNÁVKA
Termín konania: 17. – 18. október 2019
Miesto konania: Bratislava, Hotel Bratislava

Viac info nájdete na http://www.kongres-studio.sk/inpage/verejna-osobna-doprava-2019/

V prípade, že nemôžete alebo nechcete vyplniť túto elektronickú prihlášku, pošlite prosím na adresu organizačného garanta konferencie poštou, faxom alebo prostredníctvom e-mailu tlačenú verziu prihlášky, ktorú nájdete na vyššie uvedenej URL.

Uzávierka záväzných prihlášok a termín úhrady najneskôr do 10. októbra 2019.
Pri úhrade poplatku po tomto termíne je nutné, aby účastník pri registrácii predložil kópiu dokladu o zaplatení.

REZERVÁCIA UBYTOVANIA (v rámci prihlášky) je možná len v termíne do 3.10.2018. Po tomto termíne je potrebné dohodnúť si registráciu s hotelom individuálne.
PREDMET OBJEDNÁVKY
Účastnícky poplatok uvedený v cenníku zahŕňa náklady na organizačné zabezpečenie konferencie, zborník prednášok, občerstvenie a 2x obed. Príslušnú čiastku prosíme uhradiť na vyznačený účet dodávateľa.
Priezvisko, meno, titul účastníka *
V prípade viacerých účastníkov dopíšte sem ich mená pod seba.
Your answer
CENNÍK KONFERENČNÝCH SLUŽIEB
Vysvetlivky: * Zľava sa vzťahuje na 1 z členov autorského kolektívu. / ** Farebná reklamná strana formátu A5.
Ubytovanie
Hotel Bratislava****
Pri viac posteľovej izbe uveďte mená spolubývajúcich (do poľa "Iné"). Podrobnejšie informácie na www.hotelbratislava.sk. REZERVÁCIA UBYTOVANIA (v rámci prihlášky) je možná len v termíne do 3.10.2019. Po tomto termíne je potrebné dohodnúť si registráciu s hotelom individuálne.
Ubytovanie 16./17. október 2019
Ubytovanie 17./18. október 2019
Poznámka k ubytovaniu
Your answer
Špeciálne požiadavky na stravu (dieta):
Your answer
OBJEDNÁVATEĽ
Názov spoločnosti / inštitúcie *
Your answer
Ulica č. *
sídlo
Your answer
Mesto *
sídlo
Your answer
PSČ *
sídlo
Your answer
IČO *
Your answer
DIČ *
Your answer
IČ DPH
Ak ste plátcom DPH
Your answer
Číslo účtu
IBAN
Your answer
SWIFT
Your answer
Kontaktná osoba *
Your answer
Telefón *
Your answer
E-mail: *
Your answer
DODÁVATEĽ
Kongres STUDIO, spol. s r.o.
Belinského 11, 851 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 45 384 851
IČ DPH: SK2022967771
----------------------------------
Tel./Fax : +421 2 6241 0476
e-mail: lukackova@kongres-studio.sk
www.kongres-studio.sk
----------------------------------
Bankové spojenie pre úhradu:
Tatrabanka, a.s., Bratislava
IBAN: SK56 1100 0000 0029 2783 1976
SWIFT: TATR SK BX
----------------------------------
VS: 0419
KS: 0308
----------------------------------
UPOZORNENIE PRE PLATBU PROSTREDNÍCTVOM BANKOVÉHO PREVODU
Pre správne vystavenie daňového dokladu je nutné do údajov o platbe (v kolonke správa pre prijímateľa, účel platby, atď.) presne uviesť: priezvisko účastníka (-ov) – skratka názvu objednávateľa.
Daňový doklad bude účastníkom vydaný pri registrácii, alebo zaslaný poštou na adresu objednávateľa.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service