1ο StartupGreece Event: Patras, Friday 1 July 2011

Τα στοιχεία που μας παρέχετε συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με το event της Πάτρας καθώς και επόμενες εκδηλώσεις και δράσεις του Startup Greece.

The data you are providing by completing the form below will be used exclusively for information and communication purposes regarding the Patras event as well as future Startup Greece events and actions.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question