Avoin ohjelmahaku / Open call: DiDa - Disability Day Art & Action 2017
Email address *
Nimi (henkilö tai työryhmä) / Namn (person eller arbetsgrupp) / Name (person or workgroup) *
Your answer
Yhteyshenkilö / Kontaktperson / Contact person *
Your answer
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite / Epost till kontaktperson / Email address of the contact person *
Your answer
Yhteyshenkilön puhelinnumero / Telefonnummer till kontaktperson / Phone number of the contact person *
Your answer
Ilmoitettavan ohjelman nimi / Titel på verket / Name of the work *
Your answer
Kuvaile ilmoittamaasi teosta lyhyesti / Beskriv verket kort / Please describe the work shortly *
Vastauksesi on hyvä sisältää ainakin seuraavat tiedot: Mitä teoksessa tapahtuu tai mistä se koostuu? Ketkä siinä esiintyvät tai kuka teokset on tehnyt? / Vi önskar att din beskrivning innehåller följande information: Vad händer i verket eller vad ingår i det? Vem utför och vem har skapat verket? / We hope that your answer will contain the following information: What happens in your work or what kind of pieces does it include? Who are performing or who has created the works in question?
Your answer
Miten teoksesi kytkeytyy vammaisuuteen? / Hur är verket relaterat till funktionsnedsättningar? / How is the work related to disability? *
Teos voi esimerkiksi käsitellä vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä tai olla vammaisten itsensä suunnittelema tai toteuttama. / Funktionsnedsättningar kan till exempel vara temat för verket eller att verket utförs av eller tillsammans med konstnärer med funktionsnedsättning. / Disability can be for example the theme of the work or the work can be composed or performed by disabled artist(s).
Your answer
Teoksen alkuperäinen kesto / Varaktighet för det ursprungliga verket / Duration of the original work *
Kuinka kauan alkuperäinen, lyhentämäton esitys kestää? Jos teoksesi on esimerkiksi kuvataidetta eikä sen kestoa voi määritellä, kerro se kentässä. / Hur långt är det ursprungliga verket? Om längden inte går att definieria, exempelvis en konstutställning, ange det i fältet nedan. / How long is the original work? If your work is for example an art exhibition and you cannot define its duration, please indicate this in the field below.
Your answer
Teoksen lyhennetyn version kesto / Varaktigheten av det förkortade verket / Duration of the shortened work *
DiDa 2017 -päätapahtumassa kukin esitys voi olla kestoltaan enintään 20 minuuttia. Kerro, kuinka kauan teoksesi lyhennetty versio kestäisi arviolta. Jos teoksesi on esimerkiksi kuvataidetta eikä sen kestoa voi määritellä, kerro se kentässä. / Under huvudevenemanget för DiDa 2017 får verket vara max. 20 minuter långt. Vänligen meddela den ungefärliga längden av den förkortade versionen. Om längden inte går att definiera, exempelvis en konstutställning, ange det i fältet nedan. / In the main event of DiDa 2017, the duration of your work can be max. 20 minutes. Please tell us the approximate duration of the shortened version of your work here. If your work is for example an art exhibition and you cannot define its duration, please indicate this in the field below.
Your answer
Kuinka monta henkilöä esitykseesi kuuluu? / Hur många personer ingår ditt verket? / How many persons does your work include? *
Arvioi tässä, kuinka monta esitykseen liittyvää henkilöä tulisi paikalle 3.12., mikäli teoksenne valitaan ohjelmaan. / Uppskatta här hur många personer som kommer till huvudevenemanget den 3 december ifall ditt verket ingår i programmet. / Please estimate here how many persons would come to the main event on 3 December if your work will be included in the programme.
Your answer
Esityksen kieli tai kielet / Språk / Language(s) of the work *
Your answer
Osallistumisesi kustannusarvio / Uppskatta kostnaderna för ditt deltagande / Estimate the costs of your participation *
Maksamme osallistujille mahdollisuuksien mukaan. Tarkemmat tiedot mahdollisista palkkioista saadaan syksyn aikana. Korvaamme matkakulut ja osallistujat saavat ruoan tapahtumapäivänä. / Vi betalar ersättning till konstnärer om möjligt. Vi kommer att få ytterligare information om möjligheten under hösten. Vi kommer att ersätta resekostnader och deltagarna får en måltid under festivaldagen. / We will pay financial compensation to artists if possible. We will get further information about the possibility in autumn. We will reimburse travel expenses and participants will get a meal during the day.
Your answer
Arvio matkakustannusten määrästä / Uppskattning av resekostnader / Estimation of travel expenses *
Your answer
Tekniset vaatimukset / Tekniska krav / Technical requirements
Kerro tässä kentässä kaikki ohjelmaasi liittyvät tekniset vaatimukset kuten mikrofonien lukumäärä, mahdollinen videoprojektorin tarve jne. Kerro myös, millaisen tila olisi kaikkein sopivin esityksellesi. Otamme esiintyjien toiveet huomioon mahdollisuuksien mukaan. Emme kuitenkaan pysty tarjoamaan esimerkiksi välineitä kuvataiteen ripustamiseen. / Ange alla tekniska krav för ditt arbete här (t.ex. mängden mikrofoner, behov av en videoprojektor). Vänligen meddela oss vilken typ av utrymme som passar bäst för ditt arbete. Vi beaktar dina önskemål i mån av möjlighet. Vi har inte möjlighet att stå för utrustningskostnader för upphängning av bildkonstverk. / Please indicate all the technical requirements for your work here (e.g. the amount of microphones, need for a video projector). Please tell us also what kind of space would be most suitable for your work. We take your wishes into account whenever possible. Please note that we cannot afford the equipment for hanging visual arts.
Your answer
Erityistarpeet / Specialbehov / Special needs
Kerro tässä mahdollisista erityistarpeista esintyjiin tai ilmoitettavaan ohjelmaan liittyen. / Vänligen meddela oss om du har andra särskilda behov relaterade till konstnären eller ditt verket. / Please tell us here if you have special needs related to the artist(s) or your work.
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms