Hospinic : แบบฟอร์มลงทะเบียนรับการอบรม Pet Hospital Focus : The Complete
หลักสูตร PET HOSPITAL FOCUS : THE COMPLETE
สู่เส้นชัยในธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ “ฉบับสมบูรณ์”

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ผู้ลงทะเบียนรับทราบ และยินยอมให้บริษัทฯจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในการลงทะเบียน และการส่งข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ เท่านั้น แต่ไม่ยินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลในการลงทะเบียน ดังกล่าว ไปใช้งานเพื่อการอื่นในทุกกรณี รวมถึงการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลในการลงทะเบียนครั้งนี้ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดในอนาคต   และผู้ลงทะเบียนมีสิทธิในการร้องขอให้ทางบริษัทฯ ลบ/ทำลายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในอนาคต  ซึ่งทางบริษัทฯมีหน้าที่กระทำการตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วันทำการ  นับจากวันที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy