Inschrijvingsformulier Judo Club Bierbeek: ENKEL VOOR NIEUWE LEDEN
Clubinfo
Lidgeld: 120 EURO voor het eerste lid van het gezin, 110 EURO voor het tweede, 100 EURO voor het derde en volgende steeds van eenzelfde gezin. In het lidgeld is ook de verzekering inbegrepen. Alle betalingen te verrichten via de volgende rekening: JC Bierbeek BE23 8508 3351 0991, NICA BE BB met vermelding naam en voornaam. De inschrijver verklaart akkoord te zijn dat eventuel persoonlijke gegevens en foto's gebuikt worden voor publicitaire doeleinden van de club (onder andere de website) www.judoclubbierbeek.be.

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de reglementen aangaande de vrijheidsregeling van de VJF, evenals van de disciplinaire maatregelen zoals die vervat zijn in Art. 8 van het decreet van de niet-professionele sportbeoefenaar, alsmede van de verzekeringsovereenkomsten die ten behoeve van de judoka's zijn afgesloten. Deze info is in te zien op het secretariaat van de club. Hij / zij zal regelmatig op eigen initiatief een medisch onderzoek ondergaan, dat toelaat de judosport zowel recreatief als competitief te beoefenen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Reeds Judo Beoefend *
Indien ja: in welke Club
Jouw antwoord
Indien ja: VJF inschrijvingsnummer
Jouw antwoord
Persoonlijke Gegevens
Familienaam *
Jouw antwoord
Voornaam *
Jouw antwoord
Geboortedatum DD/MM/JJJJ *
Jouw antwoord
Straat *
Jouw antwoord
Nummer *
Jouw antwoord
Bus
Jouw antwoord
Postcode *
Jouw antwoord
Gemeente *
Jouw antwoord
GSM (ouders of voogd) *
Jouw antwoord
Telefoon (ouders of voogd) *
Jouw antwoord
GSM
Jouw antwoord
Telefoon
Jouw antwoord
Email (ouders of voogd) *
Jouw antwoord
Email
Jouw antwoord
Geslacht *
Nationaliteit *
Jouw antwoord
De inschrijver verklaart akkoord te zijn dat persoonlijke gegevens en foto's eventueel gebruikt worden voor publicitaire doeleinden van de club (onder andere de website) www.judoclubbierbeek.be of andere sociale media en communicatie. *
Status Judoka
Status *
Indien geen diploma initiator of trainer, kies liefhebber
Algemene Voorwaarden
De aanvrager is ouder dan 18 en gaat akkoord met algemene voorwaarden van de Club *
Verplicht
Tevreden over deze online inschrijving
Was het invullen van deze aanvraag eenvoudig? *
moeilijk
eenvoudig
Suggesties
Jouw antwoord
Verzenden
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.