แบบทดสอบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ (ค21101) ม.1 ครูชนานันท์ คงแข็ง
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียว
ชื่อ-นามสกุล *
ชั้น *
เลขที่ *
1. การแสดงกิจกรรมอย่างหนึ่งประกอบด้วยนักเรียนชาย 8 คน และนักเรียนหญิง 4 คน เขียนอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงได้ตรงกับข้อใด *
1 point
2. ระยะทาง 100 เมตร กิตติชัยใช้เวลาวิ่ง 15 นาที อัตราส่วนของระยะทางที่กิตติชัยวิ่งได้ เป็นเมตรต่อเวลาเป็นวินาทีได้ตรงกับข้อใด *
1 point
3. แม่ซื้อส้มมา 100 ผล เน่าเสียไป 28 ผล อัตราส่วนของจำนวนส้มทั้งหมดต่อจำนวนส้มที่ เน่าเสียเท่ากับข้อใด *
1 point
4. อัตราส่วนอย่างต่ำของ 250 : 550 เท่ากับข้อใด *
1 point
5. ถ้า 4 : x = 48 : 108 แล้ว x เท่ากับข้อใด *
1 point
6. สมการในข้อใดต่อไปนี้มีคำตอบของสมการ เท่ากับ 7 *
1 point
7. ถ้า y : 90 = 2 : 10 แล้ว y เท่ากับข้อใด *
1 point
8. รถรับและส่งนักเรียน 7 คัน บรรทุกนักเรียนได้ 84 คน โดยรถรับและส่งนักเรียนแต่ละคันบรรทุกนักเรียนได้เท่ากัน ถ้ามีนักเรียนทั้งหมด 288 คน จะต้องใช้รถรับและส่งนักเรียนทั้งหมดกี่คัน *
1 point
9. ซื้อไข่ไก่ 1 โหล ราคา 24 บาท ถ้าซื้อไข่ไก่ 7 โหล จะได้ไข่ไก่กี่ฟอง *
1 point
10. การเต้นของชีพจร 42 ครั้ง ใช้เวลา 30 วินาที ในเวลา 1 นาที ชีพจรจะเต้นได้กี่ครั้ง *
1 point
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy