Pieteikums izglītojošu PASĀKUMU finansējumam ārpus Eiropas 2020. gadā

Lūdzu, aizpildiet anketu, lai pieteiktos izglītojošu pasākumu ārpus Eiropas finansējumam 2020. gadā!

Finansējumu nodrošina Latviešu valodas aģentūra (Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programma "Valsts valodas politika un pārvalde").

Finansējumu administrē Pasaules Brīvo latviešu apvienība.

Finansējuma apjoms: 37 800,00 EUR. Konkursam var pieteikties latviešu diasporas centrālās organizācijas ārpus Eiropas un latviešu diasporas skolas ārpus Eiropas – sadarbībā ar savu centrālo latviešu diasporas organizāciju. Konkurss neattiecas uz Gruziju, Turciju, Baltkrieviju un Ukrainu (skat. Konkursa nolikumu www.pbla.lv un www.valoda.lv).

Finansējuma periods: 2020. gada 1. janvāris - 31. decembris (maksājumus apliecinoši dokumenti un atskaites ir jāiesniedz līdz 2020. gada 15. novembrim, taču finansējuma saņēmējs, piemēram, var būt apmaksājis pasākuma telpu īri par laika periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim).

Finansējumu var pieprasīt šādu pasākumu nodrošināšanai:
- diasporas skolotāju semināri, kursi, konferences vai meistarklases;
- diasporas skolotāju pieredzes apmaiņas pasākumi;
- diasporas skolotāju dalība LVA kursos Latvijā.
(skat. Konkursa nolikumu www.pbla.lv un www.valoda.lv).

Anketa ir jāaizpilda un jāiesniedz līdz 2020. gada 16. martam. Finansējuma saņēmēju atlasi veic un finansējumu piešķir PBLA Finansējuma komisija. Atbilde par finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu pieteikumu iesniedzējiem tiek nosūtīta līdz 2020. gada 3. aprīlim. Komisijas atlasītie finansējuma saņēmēji tiek uzaicināti slēgt līgumus ar PBLA par finansējuma piešķiršanu. Līgumi ir jānoslēdz un finansējums ir jāpārskaita uz finansējuma saņēmēju kontiem līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Pēc anketas nosūtīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka tā ir sasniegusi adresātu, rakstot uz e-pastu: raits.eglitis@pbla.lv .

Email address *
Organizācijas nosaukums *
Your answer
Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats *
Your answer
Pasta adrese korespondencei *
Your answer
Valsts
Lūdzu, sniedziet informāciju par piesakāmajiem pasākumiem prioritārā secībā! Pasākums Nr. 1 (nosaukums, apraksts, nepieciešamā summa - EUR)
Your answer
Pasākums Nr. 2 (nosaukums, apraksts, nepieciešamā summa - EUR)
Your answer
Pasākums Nr. 3 (nosaukums, apraksts, nepieciešamā summa - EUR)
Your answer
Pasākums Nr. 4 (nosaukums, apraksts, nepieciešamā summa - EUR)
Your answer
Pasākums Nr. 5 (nosaukums, apraksts, nepieciešamā summa - EUR)
Your answer
Noslēgumā, lūdzu, aplieciniet, ka finansējuma saņemšanas gadījumā Jūs iesūtīsiet PBLA pasākuma satura un finanšu atskaiti par izlietotajiem līdzekļiem 4 nedēļu laikā pēc pasākuma norises, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 15. novembrim! *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy