Въпросник за зелени обществени поръчки

  Captionless Image

  Целта на финансирания от ЕК проект “ProcA – Да правим зелени обществени поръчки" е да подкрепи общинските власти, които са подписали конвента на кметовете (КК) при прилагането на принципите на зелените обществени поръчки (ЗеОП). Във връзка с това, Ви молим да отговорите на всички следващи въпроси. Това ще Ви отнеме не повече от 5-10 митути. Събраните данни ще бъдат използвани само за оценка на статуса на ЗеОП в организациите подписали КК и за съдействие на общините при дейности, свързани със ЗеОП. Данните са конфиденциални и няма да бъдат предоставяни на трети лица.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question