Mikkelin kaupungin jätehuolto
Tämän kyselyn avulla selvitämme asuinalueenne jätehuollon palveluiden toimivuutta ja kehittämistarpeita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään valmisteilla olevan Mikkelin kaupungin jätehuollon palvelutason määrittämisessä. Jätehuollon palvelutasossa kuvataan jätehuollon nykytila ja asetetaan tavoitteet sen kehittämiseksi.

Näkemyksenne ovat hyvin tärkeitä. Vastaamalla voit vaikuttaa siihen, mitä jätehuoltopalveluita alueellasi on!

Mikäli kyselyssä esiintyy jotain vieraita termejä tai haluatte lisätietoa jostain asiasta, kannattaa tutustua Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksiin (https://hallinta-mikkeli.kunta-api.fi/wp-content/uploads/2017/08/mikkelin_kaupungin_jatehuoltomaaraykset_2016_0.pdf).

Kyselyn lopussa on tilaa terveisille, jolloin sana on vapaa. Kerrothan terveiset Mikkelin alueen jätehuollosta! Kiitos vastauksestanne jo etukäteen!

Vastaajan taustatiedot
Ikä
Talouteeni kuuluu
Asuinalue
Postinumero
Your answer
Asumismuoto
Jätehuollon järjestely
1. Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?
Alla kuvattuja väittämiä arvioidaan asteikolla 1 - 6 (1 = täysin eri mieltä ---- 6 = täysin samaa mieltä).
Jätteiden lajittelulla on merkitystä.
Jätteiden lajittelu on helppoa.
Jätehuolto on kohtuuhintaista.
Tiedän, mitä palveluita jätemaksuilla tuotetaan.
2. Mitä seuraavista jätteistä lajittelette?
1 = en lajittele, 2 = lajittelen joskus, 3 = lajittelen säännöllisesti
paperi
kartonki (pahvit, maito- ja mehutölkit yms.)
lasipakkaukset (pantittomat pullot ja lasipurkit)
muu lasi (posliini, keramiikka, peililasi yms.)
metalli (säilyketölkit ja pienmetalli)
biojäte
muovipakkaukset
sähkö- ja elektroniikkajäte (sähkölaitteet, led-valaisimet, energiansäästölamput yms.)
paristot ja pienakut
vaarallinen jäte (maalit, jäteöljy, liuottimet yms.)
3. Ovatko seuraavien jätteiden lajittelupisteet mielestäsi helposti saavutettavissa?
Alla kuvattuja väittämiä arvioidaan asteikolla 1 - 6 (1 = täysin eri mieltä ---- 6 = täysin samaa mieltä).
paperi ja kartonki
metalli
lasi
sähkölaitteet (TV, pakastin, pesukone jne.)
loisteputket, energiansäästölamput
vaaralliset jätteet (maali-, lakka- ja liuotinjätteet, öljyiset jätteet jne.)
huonekalut
lääkejätteet
puutarhajätteet
4. Mikä saisi sinut lajittelemaan biojätteitä tehokkaammin?
Valitse yksi tai useampi sinulle sopiva vaihtoehto.
5. Mikä saisi sinut lajittelemaan hyötyjätteistä lasia, metallia ja pakkausmuovia tehokkaammin?
6. Mitä keräysastioita on kiinteistönne jätepisteessä?
Rastittakaa kaikki eri jätejakeiden keräysastiat, jotka kiinteistönne jätepisteessä sijaitsevat.
Jätejakeet
7. Arvioikaa asuinkiinteistönne jätehuoltoa.
Alla kuvattuja väittämiä arvioidaan asteikolla 1 - 6 (1 = täysin eri mieltä ---- 6 = täysin samaa mieltä).
Olen tyytyväinen jätehuoltoon.
Jäteastian tyhjennysväli on sopiva.
Lajitteluvalikoima kiinteistön jätepisteessä on riittävä.
Jäteastian ympäristö pysyy siistinä.
Jäteastian tyhjennys tapahtuu sovitusti.
Jäteauton kuljettaja hoitaa työnsä hyvin.
8. Ekopisteet
Ekopisteellä tarkoitetaan kunnan, kunnallisen jätelaitoksen tai tuottajan järjestämiä hyötyjätteiden alueellisia keräyspaikkoja, joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätettävä tai hyödynnettävä jätelaji. Ekopiste on tarkoitettu niiden asuinkiinteistöiden hyötyjätteille, joilla ei jätehuoltomääräysten mukaan tarvitse olla kiinteistökohtaista hyötyjätekeräystä.
Oletteko käyttäneet ekopisteitä? (1 = ei, 2 = kyllä)
Arvioikaa ekopisteitä. Mikäli vastasitte edelliseen kohtaan "ei", voitte siirtyä seuraavaan osioon.
Alla kuvattuja väittämiä arvioidaan asteikolla 1 - 6 (1 = täysin eri mieltä ---- 6 = täysin samaa mieltä).
Ekopisteet sijaitsevat sopivilla paikoilla.
Ekopisteissä on selkeät lajitteluohjeet.
Ekopisteiden lajitteluvalikoimat ovat riittävät.
Ekopisteet näyttävät hyvältä.
Ekopisteet ovat siistejä.
Olen tyytyväinen ekopistepalveluihin.
9. Aluekeräyspisteet
Aluekeräyspisteellä tarkoitetaan Metsäsairila Oy:n järjestämää alueellista sekajätteen keräyspaikkaa. Aluekeräyspisteen käyttöoikeus on ainoastaan vuosimaksun maksavilla asiakkailla. Aluekeräyspisteessä voidaan kerätä muitakin jätelajeja.
Asioitteko aluekeräyspisteissä? (1 = ei, 2 = kyllä)
Arvioikaa aluekeräyspisteitä. Mikäli vastasitte edelliseen kohtaan "ei", voitte siirtyä seuraavaan osioon.
Alla kuvattuja väittämiä arvioidaan asteikolla 1 - 6 (1 = täysin eri mieltä ---- 6 = täysin samaa mieltä).
Aluekeräyspisteet sijaitsevat sopivilla paikoilla.
Aluekeräyspisteiden lajitteluvalikoima on riittävä.
Aluekeräyspisteet ovat siistejä.
Olen tyytyväinen aluekeräyspisteiden palveluihin.
10. Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto
Käytättekö Mikkelin kaupungin alueella vapaa-ajan kiinteistöä? (1 = ei, 2 = kyllä)
Miten vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto on järjestetty? Mikäli vastasitte edelliseen kohtaan "ei", voitte siirtyä seuraavaan osioon.
Arvioikaa vapaa-ajan kiinteistönne jätehuoltoa.
Alla kuvattuja väittämiä arvioidaan asteikolla 1 - 6 (1 = täysin eri mieltä ---- 6 = täysin samaa mieltä).
Tarvitsen jätehuoltoa vapaa-ajan kiinteistöllä.
Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto on kohtuuhintainen.
Jos käytössänne on oma jäteastia tai kimppa-astia, sen tyhjennysväli on sopiva.
Olen tyytyväinen vapaa-ajan kiinteistöni jätehuoltoon.
11. Jäteasemat
Jäteasemalla tarkoitetaan Mikkelissä Metsä-Sairilan jätekeskusta sekä Haukivuorella, Ristiinassa ja Suomenniemellä sijaitsevia pienjäteasemia.
Oletteko asioineet Metsä-Sairilan jätekeskuksessa tai pienjäteasemilla? (1 = ei, 2 = kyllä)
Mitä jäteasemaa seuraavista pääsääntöisesti käytätte? Mikäli vastasitte edelliseen kohtaan "ei", voitte siirtyä seuraavaan osioon.
Arvioikaa ensisijaisesti käyttämäänne jäteasemaa.
Alla kuvattuja väittämiä arvioidaan asteikolla 1 - 6 (1 = täysin eri mieltä ---- 6 = täysin samaa mieltä).
Jäteaseman sijainti on hyvä.
Jäteaseman aukioloaika on riittävä.
Jäteasema on siisti.
Jäteaseman palveluvalikoima vastaa tarpeitani.
Jäteasemalla on hyvä palvelu.
Jäteaseman hinnoittelu on kohtuullinen.
12. Umpi- ja sakokaivolietteet
Kiinteistöstäni (vakituinen asunto, vapaa-ajan kiinteistö) tyhjennetään sako- ja umpikaivolietteitä? (1 = ei, 2 = kyllä)
Sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyksen suorittaa:
Arvioikaa väittämiä sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyspalvelusta. Mikäli vastasitte edelliseen kohtaan "ei", voitte siirtyä seuraavaan osioon.
Alla kuvattuja väittämiä arvioidaan asteikolla 1 - 6 (1 = täysin eri mieltä ---- 6 = täysin samaa mieltä).
Lietteiden tyhjennyspalvelu on toimiva.
Lietteiden tyhjennyspalvelua tarjoavat yrittäjät on helppo löytää.
Lietteiden tyhjennys toimii sovitusti.
Tyhjennys on kohtuuhintainen.
13. Jätehuollon seuranta ja valvonta
Arvioikaa alueenne jätehuollon viranomaistehtävien toimivuutta. Alla kuvattuja väittämiä arvioidaan asteikolla 1 - 6 (1 = täysin eri mieltä ---- 6 = täysin samaa mieltä).
Asuinkiinteistöt ovat asuinalueellani kattavasti jätehuollon piirissä.
Vapaa-ajan kiinteistöt ovat asuinalueellani kattavasti jätehuollon piirissä.
Yhteydenotto jätehuoltoviranomaiseen on vaivatonta.
14. Tietolähteet
Onko tietoa saatavilla jäteasioihin liittyviin kysymyksiin?
Tiedonsaanti on helppoa. (Arvioi väittämä asteikolla 1 - 6 (1 = täysin eri mieltä ---- 6 = täysin samaa mieltä).
Mitä pidätte tärkeimpinä tietolähteinä jäteasioissa?
Mistä asioista toivoisitte lisätietoa?
15. Terveiset Mikkelin alueen jätehuollosta.
Mikä tai mitkä asiat toimivat alueesi jätehuollossa hyvin?
Your answer
Miten alueesi jätehuoltoa voitaisiin mielestäsi kehittää?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service