Đăng ký khóa học tiếng Anh hè 2015

Trung tâm Đào tạo Quốc tế CIE trực thuộc trường Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn TP. HCM liên kết với Tổ chức IVCE mở lớp tiếng Anh luyện thi GRE và lớp English Speaking&Writing cho các đối tượng học viên muốn nâng cao trình độ cũng như ôn luyện lại các kỹ năng cần thiết cho kỳ thi quốc tế cũng như GRE/GMAT,.. Lớp do các du học sinh/ nghiên cứu sinh từ các trường Đại học của Mỹ phụ trách.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question