Program rozvoje obce Louka na období 2019–2024: Dotazník pro obyvatele
Vážení spoluobčané,

naše obec zpracovává program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit představu o budoucnosti obce Louka a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na následujících 6 let.

Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory a prosíme proto o zodpovězení následujících otázek. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro zpracování programu rozvoje a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Zastupitelstvo obce Louka

1. Jak se Vám v Louce žije?
2. Co se Vám v Louce nejvíce líbí?
(Uveďte maximálně 3 odpovědi.)
Your answer
3. Co se Vám v Louce nejvíce nelíbí?
(Uveďte maximálně 3 odpovědi.)
Your answer
4. Co konkrétně Vám v Louce nejvíce chybí?
(Uveďte maximálně 3 odpovědi.)
Your answer
5. Pokuste se zhodnotit prostředí a služby v obci.
Každý bod oznámkujte jako ve škole známkami 1–5 dle toho, jak jste s ním spokojeni.
1
2
3
4
5
Nevím
Pracovní příležitosti
Příležitosti pro podnikání
Možnosti kulturního vyžití
Možnosti sportovního vyžití
Služby pro seniory
Dostupnost zdravotní péče
Fungování mateřské školy
Fungování základní školy
Dostupnost volnočasových aktivit pro děti (zájmové kroužky apod.)
Kvalita bydlení
Možnosti pro výstavbu rodinných domů
Možnosti nakupování
Možnosti využití komerčních služeb
Podmínky pro cestovní ruch
Množství a kvalita zeleně
Klid v obci (1:ticho – 5:hluk)
Čistota ovzduší
Čistota vod
Nakládání s odpady, jejich třídění, recyklace
Celkový vzhled obce
Úroveň dopravní infrastruktury
Možnosti pro parkování
Dopravní obslužnost veřejnou dopravou
Úroveň technické infrastruktury – odkanalizování, zásobování vodou a plynem
Bezpečnost v obci
Práce a komunikace úřadu obce
Občanské soužití, sousedské vztahy
6. Jakými způsoby získáváte informace o dění v obci?
Využívám pravidelně
Využívám občas
Nevyužívám
Osobně na obecním úřadě
Vývěsky, úřední deska
Rozhlas
SMS systém
Webové stránky obce
Jiné
6.1 Pokud využíváte jiné způsoby získávání informací, uveďte které:
Your answer
7. Pokud vám některé způsoby komunikace chybí, tak uveďte které:
Your answer
8. Jak by se mohly zlepšit podmínky pro trávení volného času (podmínky pro sport, kulturu, setkávání, spolkovou činnost, akce pro děti apod.)?
Your answer
9. Jak konkrétně jste ochoten zapojit se do života v obci?
Your answer
9.1 Pokud chcete, tak zde můžete uvést kontakt, aby se s vámi mohli zástupci obce spojit a domluvit na spolupráci (uvedení kontaktu je dobrovolné, kontakt nebude zveřejněn a bude sloužit pouze pro potřeby obce)
Uvedení kontaktu je dobrovolné, kontakt nebude zveřejněn a bude sloužit pouze pro potřeby obce.
Your answer
10. Jak by se měla obec rozvíjet? (K 1. 1. 2018 měla obec 964 obyvatel.)
11. Na co byste přednostně využil/a finanční prostředky obce? (vyberte maximálně 4 možnosti)
(Vyberte maximálně 4 možnosti.)
11.1 Pokud máte jiný nápad, na co byste využil finanční prostředky obce, zde ho můžete uvést:
Your answer
12. Měla by obec postavit novou tělocvičnu?
13. Jste?
14. Váš věk?
15. Jaké je složení Vaší domácnosti?
16. V obci:
18. V jaké části obce žijete?
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms