แบบประเมินความพึงพอใจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ITEC
ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ITEC สพป.นครราชสีมา เขต 2 กรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/S8z1th ดูผลการประเมินที่ https://goo.gl/QoL8ML
เพศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำแหน่ง
ประเด็นการประเมิน *
แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ITEC 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
การให้บริการ อำนวยความสะดวกด้าน สถานที่ ๆ อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับจัดการประชุมต่างๆ
การให้ความรู้ คำปรึกษาอธิบายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
การชี้แจง แก้ปัญหา การใช้ระบบโปรแกรมการรับส่งหนังสือราชการ
การให้บริการ การซ่อมบำรุง อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร
การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย ช่องทางเพื่อการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา
การจัดการสารสนเทศ การจัดเก็บ ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลผลการจัดการศึกษา
การให้บริการอินเทอร์เน็ตในอาคาร บริเวณพื้นที่ สพป.นครราชสีมา เขต 2
การปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานอื่น
ผู้มารับบริการมีความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่อย่างหลากหลายช่องทาง
มีวัสดุ/อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอต่อผู้รับบริการ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
Your answer
จบการประเมิน กรุณาคลิก "ส่ง"
ขอขอบคุณ
กลุ่ม ITEC สพป.นครราชสีมา เขต 2
โทร. 0988800318
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms