GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC

Anh (chị) học viên điền đầy đủ các thông tin dưới đây, sau đó mở email in Giấy chứng nhận đính kèm và mang đến Phòng Chính trị & Công tác sinh viên tại tầng 3 nhà T1 để xác nhận.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question